Qala LMİS (Laboratoriya Məlumat İdarə Sistemi)

Tibbi cihazlar ilə tam inteqrasiya təmin edir.

     XMİS LBS (Xəstəxana Məlumat İdarə sistemi) və sistemə bağlı bütün laboratoriya, rentgen cihazları ilə bütünleşik işləyir. Radyolojik Göstərmə və Arxivləmə Sistemi (PACS), HL7 (Health Level 7),ICD 10 (International Classification of Diseases) vs standartlar və RIS (Radyologiya Məlumat Sistemi) ilə uyğun bir şəkildə işləyir. Çözüm LMİS, analizörlere göndərilən ya da alınan məlumatları mənalı hala çevirərək ən ucdakı istifadəçiyə və xəstəyə qədər çatdırır. Bir mərkəzdəki fərqli laboratoriyaları bir-birinə bağlayır, birdən çox mərkəz və bu mərkəzə bağlı laboratoriyalar tək bir sistem içində işləyir.

     Veb üzərindən xəstə tədqiq istəkləri edilə bilir.

Həkimlər, xəstə tədqiq istəklərini veb üzərindən edilə bilir. Tədqiq nəticələrini, tədqiqlərin hansı mərhələdə olduğunu (nümunə götürüldü, nəticə girildi, əməliyyat edilmədi, vs.)veb üzərindən səlahiyyət daxilində əyni zamanlı olaraq izləyə bilir. Sistemə bağlı cihazlardan əldə edilən bütün tədqiqlər (radyologiya nəticə hesabatları, digər laboratoriyalar, tədqiqə istiqamətli cəhdlər, müayinə, vs.) başqa təşkilatlardan göndərilən xəstələrin tədqiqləri qruplaşdırıldırılaraq göstərilə bilir. Həkimlərin etdikləri istəklər əyni zamanlı olaraq laboratoriya kompüterlərində göstəriyir. Həkimlər, öz tədqiq istəyini edərkən öz panellərini/paketlərini meydana gətirərək, istədiyi zaman aktuallaşdıra bilir. Mükerrer istəklər sistem tərəfindən nəzarət edilərək xəbərdarlıq edilir.

     Tədqiq istəkləri, əlaqədar hissələrə avtomatik olaraq çatdırılır.

     Tibbi tədqiq istəklərinin girişi ilə birlikdə istəyi edən həkimin şəxsiyyət məlumatı sistemə qeyd edilir. EKG, EEG, EMG v. b. tədqiqlərin məlumatları sistem içində iştirak edir. Sistemdəki hər hansı bir moduldan gələn tibbi  istəklər, bu istəkləri qarşılayacaq hissələrə avtomatik olaraq çatdırılır. Tədqiqlər səviyyələndirilərək rəng kodlarıyla təyin oluna bilir. (Təcili, Prioritetli, Təkrarlanan) Tədqiqlərin edildiyi yer və zaman məlumatı sistemə qeyd edilir. Nəticələndirərin və işləyən testlərin çıxışları normal və patoloji dəyər aralığı təyin oluna bilir. Tədqiq üçün xəstənin uyğun gəlməsi lazım olan qaydalar və tədqiqlər, istək edilərkən çıxdı olaraq alınaraq xəstəyə verilir.

     Tədqiqlər, Barkod Sistemi ilə izlənilir.

     Laboratoriyaya göndərilən tədqiqlərin çatdırılması mərhələsi və sistemə inteqrə olan tibbi cihazlardan alınan (avtomatik olaraq alınır) tədqiq nəticələri Barkod Sistemi ilə izlənilir. Xəstələrin əvvəlki təhlil nəticələrinə barkod etiketləri istifadə edilərək çatılır. Bütün xəstə nümunələri barkodlanarak səhvsiz (qarışmadan) və sürətli bir şəkildə əməliyyat reallaşdırılır. LBS Nümunələr üçün, tək bir barkod nömrəsi basılır. (avto-analizör, qan sayma cihazı vs cihaz standartlarına uyğun) Barkod nömrəsinin və Xəstə Adı, Soyadı, gedəcəyi laboratoriya, məsələn qısa tərifi vs məlumatların iştirak etdiyi barkod etiketi, nümunələrin üzərinə yapışdırılır. Laboratoriya tərəfindən nümunələrin alışı əsnasında nəticənin veriləcəyi gün və saat girilə bilir. Sistemdə nümunələrin giriş çıxış saatları müəyyən olduğundan, gecikən nəticələndirərə anında müdaxilə edilə bilir.

     Manual test əməliyyatları ortadan qaldırılır.

     Çözüm LMİS ilə manual test əməliyyatları tamamilə ortadan qaldırılır. Laboratoriya cihazlarından avtomatik olaraq alınan nəticələndirər xaricində əl ilə işlənilən testlərin, xəstəxana xarici laboratoriyalardan gələn soft və hardcopy laboratoriya nəticələndirərinin də sistemə girişi təmin edilə bilir. Beləliklə manual test nəticələri də qeyd altına alınaraq saxlanmasına və sistemdən istənilən zamanda izlənilməsinə imkan verilir.

     Tədqiq nəticələri xidmətlərdən onluna olaraq alınır.

     Tədqiq nəticələndirərinin girişi, kodlu siyahılardan seçilərək reallaşdırılır. Sistem, Alfanümerik test kodlaşdırmasına icazə verir. Tədqiq nəticə qeydlərindən gündəlik, həftəlik, aylıq və istənilən tarix dilimləri arasında tökülmələr alına bilir. Nəticələndirilməmiş istəklər, edilə bilməmə səbəbləriylə yazılıb ləğv edilir. Laboratoriyada istək, tədqiq və fakturalandırma əməliyyatları tək bir mərhələdə reallaşır. Edilən bütün araşdırmaların ödənişləri, xəstənin maliyyə məlumatlarına avtomatik olaraq əks etdirilir.

     Cihazların testləri nə qədər düzgünlüklə işlədikleri kontrol edilir.

     Laboratoriya cihazlarının testləri nə qədər düzgünlüklə işlədiklerini nəzarət etmək üçün Keyfiyyət İdarə Sistemi istifadə edilir. Təyin olunan tarix aralıqlarına, istinad dəyərlərinə, səviyyələrinə vs görə keyfiyyət idarə nəticələri təyin olunan parametrlərə görə göstərilə bilir. (Tarix, Nəticə, Vəziyyət, İstinad vs) Çözüm LMİS inə Level-Jennings qrafik standartı ilə inteqrə edilən QC statistikaları, qrafik hesabatlar alınır. Level-Jennings qrafik standartı, cihazın kalibrasyonu ilə əlaqədar olaraq şərh etməyi asanlaşdıran bir standart olaraq, bəzi laboratoriya cihazlarında inteqrə olaraq bulunur. Level-Jennings qrafik standartı olmayan cihazlar, QC nəticələrini otomasyon sisteminə göndərir isə proqram vasitəçiliyi ilə Level-Jennings qrafiki alınır. Cihazların QC işlərində eyni anda birdən fərqli keyfiyyət idarə kiti istifadə edilərək daha doğru QC nəticələri əldə edilə bilir.

     Nəticələr iki mərhələli olaraq təsdiqlənir.

     Laboratoriyalarda ediləcək olan testlər, sistemə daxil olacaq cihazların, istifadəçilərin və təsdiq səlahiyyətli istifadəçilərin təyin etmələri, cihazların xəbərləşmə (frame, protokol, port vs) təyinler edilə bilir. Səlahiyyətli istifadəçilər, yalnız öz sahələrinə aid salonların testlərini görərək sürətli bir şəkildə təsdiqləmə əməliyyatı edə bilir. İşlənilən testlər, texniki təsdiqdən sonra (Laboratoriya texnikləri) mütəxəssis təsdiqinə təqdim edilir. Beləliklə səhv nisbəti minimum səviyyəyə endirilir.Mütəxəssis hesabatı təsdiqləmədikcə digər istifadəçilərin tədqiq nəticələrini görməsi maneə törədilir. (Səlahiyyətləndirilmiş olanlar xaric) Mütəxəssis təsdiqindən sonra avtomatik olaraq hesabat yaradılır.

     İstifadəçi tərifli nəticə hesabatları təyin oluna bilir.

    Nəticə hesabatı, xəstəxana işləyişi və istəyi istiqamətində istifadəçinin şəkilləndirə biləcəyi(istifadəçi tərifli) elastik bir quruluşda təqdim edilir. Profil olaraq istənən testlər, profil olaraq ya da profil içindən seçilərək ayrı-ayrı hesabatlana bilir. Cinsiyyət, yaş, alt qruplar vs görə təyin oluna bilən Normal (İstinad) dəyərlərin iştirak etdiyi standart hesabatlarla birlikdə, həkimlərin görüş məlumatlarının iştirak etdiyi sərbəst mətin halındaki nəticə hesabatları istəyə görə təşkil edilə bilir. Nəticə hesabatları yazıldıqdan sonra səlahiyyətli kəslər tərəfindən təsdiqlənir, kompüter çıxışı olaraq basıla bilir. İstəndiyində hesabatlar e-mail, faks, server və yazıçıya göndərilir.

Hesabatlama sistemi olan Bakteriya Antibiyogram Vahidi üçün Çözüm LMİS modulu içərisində ayrı bir modul var. Bu sayədə mədəniyyət nəticələrinə görə uyğun hesabatlama əməliyyatı edilib, istənsə törəyən bakteriyalara görə antibiotiklərin həssaslıqları əl ilə girilərək diaqnoz üçün lazımlı məlumat digital mühitdə qeyd altına alınır.

     Zəngin sorğulama meyarlarıyla statistikalar yaradıla bilir.

     Təşkilata gələn xəstələrin, edilən istəklərin, cihazda işlənilən testlərin nəticələrinə, kit miqdarlarına vs. istiqamətli olaraq zəngin sorğulama meyarlarıyla (test, tarix aralığı, vahid əsaslı) bir çox statistik yaradılır. İstənildiyində hesabatlar (ədədi, grafiksel vs) və QC statistikaları alınır.(Laboratoriya üçün edilən bütün istəklərin statistikaları) Laboratoriyada edilən bütün əməliyyatlara bağlı detallı statistik hesabatlar alına bilir. İstək, istəyi edən həkim, hissə və Tanı (ICD-10) əsasında statistik məlumatlar çıxarıla bilir. Edilən laboratoriya tədqiqlərinin xərc analiz statistikaları edilə bilir. Laboratoriyada istifadə edilən vəsaitlərə bağlı giriş, çıxış, anbar, istək statistikaları edilə bilir.

     Qan və qan məhsullarının anbar təqibi edilə bilir.

     Anbarda olan qan və qan məhsulları ehtiyata edilə bilir, ehtiyata keçmişi təqib edilə bilir, ehtiyata olan qan və qan məhsullarının çıxışı (Tarix/Saat vs) edilə bilir. Qan və qan məhsullarının xəstəxana İçi/Xarici, Giriş/Çıxış əməliyyatları manual ya da barkod oxucu ilə edilə bilir. Qan anbarları arasından məhsul tipinə və qan qrupuna görə axtarış edilə bilir. Anbar qeydi edilən qan və qan məhsullarına (torbalara) barkod (torbaların saxlandığı şkaf və Lokasyon məlumatları) basılır. Torbalara yapışdırılan barkod sayəsində qarşılaşıla biləcək səhv nisbəti ən aşağı endirilir, işləyiş sürətləndirilir. Hər qan qeydi üçün avtomatik və ya istəyə bağlı olaraq Tək Qan Nömrəsi təyin olunur. Sonraki əməliyyatlar xəstənin o qan nömrəsi ilə izlənilir.

     RFID etiketlər ilə səhvlərin önlənməsi təmin edilir.

     RFID etiketləri balonlara, torbalara və nümunələrə ilişərək nə ehtiva etdikləri və kimə aid olduqları təyin olunaraq səhvlərin önlənməsini təmin edilir. Bütün qanların RFID etiketləri ilə təyin olunması nəticəsinde hansı qan qrupunun harada və nə qədər olduğu anında görülə bilir.

     Cross-match təqibi edilir.

     Xidmətlərə göndərilən qanlar üçün Cross Match Dəftəri təşkil edilir. Qeydli xəstələr üçün Qan Qrup Qeyd Forması təşkil edilir. Xəstənin qeydləri ilə planlanan qan qrupu arasında uyğunlaşmazlıq olduğunda sistem tərəfindən xəbərdar edilir. Cross-match və digər testlər avtomatik olaraq edilərək xəstə faylına işlənir. LMİS (Laboratoriya Məlumat İdarə Sistemi) ilə inteqrə işləyən bütün testlərin LİMS və Qan Bankı tərəfindən izlənilməsi təmin edilir. Eliza testi üçün Eliza Qeyd Forması təşkil edilə bilir. HBS, AG, HIV və VDRL məlumatları, edilən test və digər tədqiq nəticələri qeyd edilərək bu nəticələndirər istək edən xidmətlərdən izlənilə bilir.

     Tibbi Diktə Sistemi tibbi hesabat yazılmasında böyük asanlıq təmin edir.

     Səs işləmə texnologiyaları üzərinə qurulu, Danışma Tanıma Sistemi (Very Large Vocabulary Continuous Speech Recognition) Çözüm XMİS ilə uyğun işləyir.Tibbi Diktə Sistemi ilə, (Danışma Tanıma) sağlamlıq quruluşlarında böyük iş yükü halına gələn tibbi hesabatları danışaraq meydana gətirmək mümkün olur. Həkimlərin, sıx xəstə hərəkəti səbəbiylə əsl işləri xaricindəki əməliyyatlarla zaman itirmələrini önləyir. Diaqnoz, müalicə xaricindəki əməliyyatlarla xəstələrinə ayırmaq istədikləri maraq/əlaqə və diqqətdən qənaət etmək məcburiyyətində qalmırlar. Tibbi Diktə Sistemi ilə istifadəçi məmnuniyyəti, səmərəlik və performans yüksəldilərkən, səhv nisbətləri salınaraq xərclər azaldılır.

     Mətn faylları danışaraq çıxarılır.

     ınması istənən sözlər (tapıntılar, diaqnozlar, istəklər vs) ədədi verilənlər bazasına bir dəfə qeyd edilir. (fərqli istifadəçilər tərəfindən də səsləndirilə bilir) Həkim xəstəsini müayinə edərkən səsli olaraq tibbi hesabatı meydana gətirir. Danışmalar bir mikrofon vasitəsilə klaviatura istifadə edilmədən kompüterə köçürülür. tibbi Diktə Sistemi danışmada keçən sözləri gerçək zamanlı tanıyaraq (söz aralarında dayanma zəruriliyi olmadan) elektronik mühitdə qeyd edir. Kompüterlərin qeyd etdiyi səslər anında Türkcə mətn halına gətirilir.

     Mütəxəssis personalın sekretarlara asılılığı azalır.

     Qaralama Hesabatlar sayəsində, hesabatın yalnız dəyişdirilməsi lazım olan hissəsinin üzərində işlənilməsiyle hesabat meydana gətirmə müddəti daha da qısaldılır. (müayinə sonrasında hesabatyazımının müəssisələrə gətirdiyi iş yükü ortadan qalxır.) İstəndiyində diktə ediləcək mövzular sistemdə seçilərək, yalnız seçilən mövzulara istiqamətli danışma tanıma edilə bilməsinə imkan verilir. Diktə edilən hesabatlar həm səs faylı həm də elektronik sənəd olaraq sistemdə saxlana bilir. Diktə edilən hesabat daha sonra assistent tərəfindən səs ilə elektronik sənəd müqayisə edilərək düzəldilib, dəyişdirilə bilir. İstənildiyində diktə əsnasında uzaqdan bir assistent tərəfindən canlı olaraq düzəltmə imkanı da təmin edilir.

     Tibbi Səs Qeyd Sistemi ilə xəstə/həkim görüşmələri qeyd edilir.

     Çözüm Tibbi Səs Qeyd Sistemi sayəsində bütün xəstə həkim görüşmələri qeyd altına alınır.Həkim xəstəsini müayinə edərkən sistem avtomatik olaraq edilən bütün səsli görüşmələri qeyd edir. Həkim, proqram üzərindən əlaqədar xəstəni seçdiyi anda sistem avtomatik olaraq edilən əməliyyatı (danışmaları) qeyd edir.

     Həkim ehtiyac duyduğunda xəstə görüşmələrinə çataraq dinləyə bilir. Bu xüsusiyyət həkimə,xəstəsinin əhvalatını xatırlaması baxımından əhəmiyyətli bir məlumat təmin edir. Məlumat təhlükəsizliyi isə yalnız əlaqədar həkimin əlaqədar qeydlərə çata bilməsini təmin edəcək şəkildə təşkil edilir. Edilən bütün qeydlər dəqiq bir müraciət təmin etmək üçün telefon səsi keyfiyyətində mp3 formatında verilənlər bazasında saxlanır. Səs qeydlərinin saxlanması üçün ayrıca ara vahidə ehtiyac duyulmur. Çözüm Tibbi Səs Qeyd Sistemi, danışma tanıma sistemlərinin, diktə sistemlərinin qeyri-kafi qaldığı hissələrdə, səslərin diktə edilməsinin çətin olduğu hissələrdə istifadə edilməsi təklif edilir.