banner-img4

Fabirika və Zavod İdarəetmə Proqramı

Istehsalat Proseslərinin Avtomatlaşdırılması və Istehsalat Proqrami

Yoğun sipariş ve sevkiyat trafiğiyaşanan fabrikalarda otomasyon sistemi oluşturmak, insan gücü, zaman hız ve doğruluk açısından sistemi artıya geçiren teknolojiler kullanarak çok kolay hale geliyor.

Fabrikalar, stok, üretim ve maliyet hacimlerinin yüksek olduğu işletmelerdir. Bunun yanında yönetimin çoğunlukla farklı bir konumda bulunmasından dolayı fabrika ve yönetim arasındaki bağ çok sağlıklı yapılandırılmadır.

Üretim projelendirmesi ve planlaması ve üretim hesaplaması titiz davranıllması gereken, aksi takdirde. büyük mali kayıpların yaşanabileceği aşamalardır.

Bir fabrikaya otomasyın giydirmesi yapmak, iyi bir planlama gerektirmesinden ve adım adım yapılandırılmasından dolayı zaman ve dikkat isteyen bir süreçtir.

Bir Fabrikdə və Zavodda Tələb Olunan:

– Xam maddə və istehsal olunan Anbar Təqibi və Nəzarəti
– Tek ya da birdən çox Depo Təqibi
– Alıcı Mal Qəbulu Təqibi
– Keyfiyyətə Nəzarət Təqibi
– Müştəri / Təchizatçı Sifariş Təqibi
– Müştəri / Təchizatçı Sevkiyat Təqibi
– Istehsal Projelendirme Təqibi
– Istehsal Planlaşdırma Təqibi
– Istehsal Təqibi
– Istehsal Performans Təqibi
– Istehsal Əsaslı Personal Performans Təqibi
– Personal Təqibi
– Ehtiyac Analiz Təqibi
– Satın Alma Takip (İdarə – Zavod inteqrasiya)
– Mükafat Təqibi
– Gəlir Təqibi
– Xərc Təqibi
– Lojistik Təqibi

 

ve daha fazlası otomasyon sistemi ile kontrol altına alınabilir, kontrol devinimi yüksek, hata payı düşük işleyişler Pera Yazılım ve Danışmanlık ile yapılandırılabilir. Yapılandırılan sistemlere en uygun, ekonomik ve performans orantılı ürün ve yazılım çözümleri ile yanınızdayız.

Otomasyon Sistemi Fabrikaya Hangi Süreçlerde Dahil Edilebilir?

Fabrikanızda sizden dinleyeceğimiz ve anlık şahit olacağımız sisteminize en uygun kontrol sistem alternatifleri yani  kendi kontrol sınırlarını siz belirlersiniz.

Barkod teknolojilerini, Rfid teknolojilerini ve bu teknolojilerin cihazlarını kullanarak sizin yapınıza özel geliştirdiğimiz projelerimiz ile hedefi 12’den vurmak, değişmeyen hedefimizdir.

Yapılandırmış olduğumuz fabrika otomasyon giydirmeleri ile üretim, sevkiyat, kalite kontrol, mal kabul, depo gibi fabrika içi departmanlar ve fabrika genelinin yönetim ile anlık olarak bilgilendirme alması sağlanmaktadır.

Aynı sektörde olmasına karşın birçok fabrika kendi proseslerini uygulayarak işletmesini sürdürmektedir. Üretim prosesleri, fabrika kapasitesine göre farklılık göstermesine karşın hemen hemen aynı düzlemde bulunmasına rağmen sipariş, sevkiyat, planlama ve projelendirme süreçleri birbirlerinden farklılık gösterir.

ISO, TSE gibi standartlar ile kalite, işleyiş kontrolünü gerçekleştiren kurumlar otomasyon sisteminden yetkileri dahilinde alabildikleri ayrıntılı analizler ile kontrolün zamansal kaybının önüne geçilmiş olur.

Zavod Avtomatlaşdırma Sistemlərinin Üstünlükləri nədir?

istehsalat və zavod proqramı

— Deponuzdaki her ürünün kimliği oluşturup dilediğinizce işlem yapabilirsiniz.

— Üretiminizi anlık olarak takip edebilir, üretim planlamanızı anlık olarak yönetebilirsiniz.

— Makine veya personel bağımlı / bağımsız üretim planmanızı gerçekleştirerek üretiminizi daha etkin yönetebilirsiniz.

— Personelinizi, giriş-çıkış, mola, çalışma saatleri ve performansı yönünden takip edebilir, personel ve personel bağımlı üretim analizlerinizi etkin bir şekilde planlayabilirsiniz.

— Tedarikçilere verilmiş olan siparişler ve müşteriden alınan siparişleri  anlık olarak takip edebilir, yeni alacağınız siparişler ile stok durumunuzu kontrol ederek üretim için gerekli ihtiyaç analizlerinin raporlanmasını alabilirsiniz.

— Satın Alma ve gümrük takibinizi yönetebilir, üretim sürekli hale getirebilirsiniz.

— Tüm üretim proseslerinizisisteme dahil ederek hata oranını en düşük seviyede tutabilirsiniz.

— Tüm departmanların ve yönetimin entegre olduğu bir sistem ile iletişim hatalarından kaynaklı sorunları minimize ederek daha sağlıklı bir işleyişe sahip olabilirsiniz.

— İş haciminizi, üretim hacminizi anlık olarak takip edebilir, büyüme hedeflerinize bir adım daha yaklaşabilirsiniz.

— Yapılan her işlemi ayrıntılarıyla görebilir, hareket halindeki stoklarınızı takip edebilirsiniz.

— Raporlamalarınızı hızlı bir şekilde elde edebilir, dilediğiniz harekete ait envanter kayıtlarınızı oluşturabilirsiniz.

— Barkod Okuyucu ve el terminalleri, kiosklari kart okuyucular, turnikeler, bariyerler ile entegre bir şekilde hızlı ve basit adımlarla sonuca ulaşma imkanı sahibi olabilirsiniz.

Açar sözlər: istehsalat proseslərinin avtomatlaşdırılması, fabirk proqrami, anbar proqrami, istehsalat proqrami

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit