Dəmirbaşlar üçün barkod etiketləri təşkil edilə bilir.

       Sağlamlıq təşkilat/quruluşlarındakı tibbi məhsullar, cihazlar, əkibməyinlər və dərmanlayar etiketlənilərək sistemə təyin olunur. Avtomatik tanıma/Məlumat Toplama sistemləri (Barkod Sistemi, RFID, CCD, əl terminalları, daşına bilər kompüterlər vs) köməyiylə tanınaraq sistemə avtomatik olaraq qeyd edilir. Tək ölçülü ya da tək ölçülü barkodlara görə daha çox məlumat ehtiva edən İki ölçülü barkodlarla etiketlənilən dəmirbaş vəsaitlər, Barkod oxucular (lazer ya da CCD) vasitəsilə oxunur.

       Barkod sisteminin dəstəyiylə məlumat girişləri çox daha sürətli, asan və doğru edilir. Yazma və oxuma sistemləriylə iqtisadi və elastik bir quruluş təqdim edən barkod
texnologiyası, istifadə etdiyi sadə infrastruktur sayəsində cihazlar tərəfindən asanlıqla qəbul edilə bilir.

   Çözüm Dəmirbaş Modulunda barkod çapı reallaşdırıla bilir.

Avtomatik tanıma/Məlumat Toplama əməliyyatı RFID texnologiyası ilə edilə bilir.

       Dəmirbaşların üzərinə mövqeləndirilən, barkodlara görə daha çox məlumat tuta bilən RFID
mikro çipli etiketlər, dəmirbaşlar ilə əlaqədar bütün məlumatları üzərində daşıya bilir. Məlumat transferi üçün vasitəsi vahidə ehtiyac duyulmayan sistemdə, məlumat yüklənə bilən mikro çipli etiketlər istifadə edilərək barkodlardan fərqli olaraq müddət təqibi də edilə bilir. Dəmirbaş vəsaitlərin istifadəyə alınmasından, istifadə xarici qalmasına qədər keçən müddət içindəki hərəkətləri anlıq olaraq izlənilə bilir.

       Təsirli bir varlıq rəhbərliyi təmin edilir.

       RFID texnologiyası ilə dəmirbaşların istifadəyə alınmasından, istifadə xarici qalmasına qədər keçən müddət içərisindəki təqibləri və idarələri edilərək təsirli bir Varlıq Rəhbərliyi təmin edilir. Kabelsiz şəbəkə texnologiyasıyla məlumatın toplanması, işlənməsi, yığılması və paylanması, əyni zamanlı, sürətli səhvsiz bir varlıq rəhbərliyini təmin edir.

     PDAlər dəmirbaş təqiblərində əhəmiyyətli rol oynayır.

PDA cihazları
, əl terminalları, kabelsiz barkod oxucular vs ilə oxunan barkod məlumatları Bluetooth texnologiyası sayəsində müəyyən bir uzaqlığa qədər köçürülə bilir. Anbarlardaki dəmirbaşlara aid məlumatlar asanlıqla mərkəzi sistem ilə xəbərləşə bilir. Əl terminallarına görə ölçüsü daha kiçik və daha yüngül olan, geniş məlumat oxuma ekranı, praktik məlumat girişi təqdim edən PDA lər anbar idarələrində və dəmirbaş təqiblərində əhəmiyyətli rol oynayır.

     Dəmirbaş kartları təyin oluna bilir.

       Dəmirbaş kartlarında; Dəmirbaş Nömrə, Daşınar Dəmirbaş Kodu, Alındığı yer məlumatı və vəsait ilə əlaqədar şərh iştirak edir. Dəmirbaşa aid Vəziyyət Məlumatı (Aktiv, Aktiv Deyil, Saymada Mövcud, Dəmir-dümür vs) Qeyd Məlumatları (Giriş nömrə/Tarixi, İstifadəyə Başlama Tarixi, Çıxış, Giriş Növü, Marka, Ardıcıl Nömrə vs) Büdcə Növü (Ümumi Büdcə, Dönər Sərmayə, Qatma Büdcə, Xüsusi İdarə) məlumatları iştirak edir. Alış Əvəzi, Faktura Məlumatları, Modeli, GMDN Kod kimi məlumat sahələrinə şərhlər qeyd edilə bilir. Vasitələr üçün xüsusi təqib edilə bilir. (Nömrə, Model, Marka, mühərrik-Şase nömrə, Tipi, Rəngi, Mühərrik Gücü, Silindr Həcmi, Emalat növü və dəqiq ağırlıq v. s.)

Amortisman hesabı və yenidən qiymətləndirmə əməliyyatları edilə bilir.

       Dəmirbaşlara və bütün dayanan varlıqların detallı təqibi edilərək illərə görə amortisman
hesablaması və yenidən qiymətləndirmə əməliyyatları edilə bilir. Amortisman Hesabına Əsas Büdcə, Amortisman Qrup Kodu seçilə bilir. Dəmirbaş Amortisman Siyahısı, Qruplaşdırılmış Dəmirbaş Amortisman Siyahısı alına bilir.
Dəmirbaşlarla əlaqədar çox variantlı sorğulama əməliyyatı edilə bilir.
Köhnə dəmirbaş kartları, Dəmirbaş Kodu, Adı, Giriş Tarixi, Vəziyyəti, Dəmirbaş Növü vs çox variantlı meyarlara görə sorğulana bilir. Dəmirbaş vəsaitlərə bağlı olaraq edilmiş olan istəklərin son vəziyyəti (Başlamamış, Davam edir, bitmiş) göstərilə bilir.

Dəmirbaş siyahıları və cədvəlləri alına bilir.

       Dəmirbaş Nömrəsinə, adına, cinsinə, olduğu yerə, personal adına vs meyarlara görə ad ya da qrup növlərinə görə Dəmirbaş Siyahısı alına bilir. Dəmirbaş Dağılam Tablosu (Dəmirbaş Növü, Alındığı Yer, Olduğu modul/Personal vs təşkil edilə bilir. Dəmirbaş cədvəlləri, Əşya Sayma cədvəlləri, Dəmirbaş Əşya Qrup sayma cədvəlləri yaradıla bilir. Dəmirbaş tərəf Dəftəri, Dəmirbaş Kod Siyahısı, Dəmirbaş Ad Qrup Siyahısı alına bilir. Dəmirbaş Təslim Sənədi təşkil edilə bilir.

       Aşırt təslim, tərəf əməliyyatları reallaşdırıla bilir.

       Aşırt təslimində dəmirbaş məlumatları ilə birlikdə əməliyyatlara daxil olan personal və kodu seçilə bilir. Əməliyyatlar üçün aşırt-Təslim Protokolu təşkil edilə bilir. Protokolda, Tərəf sənədi başlığı, Protokol nömrə/Tarixi, Təslim edən, Təsdiqləyən vs məlumatlar iştirak edir.

       Rasyon tərifləri yaradıla bilir.

       Çox variantlı sorğu meyarlarına görə köhnə rasyon kartı sorğulana bilir. İaşə çekləri, İaşə Tarixi, İstək Tarixi, İaşə Tipi, Pay vs məlumatlarla qeyd edilir. İstifadə edilən Vəsaitin Adı, Vahidi, İstifadə edilən Miqdar, Vahid Qiymət, Məbləğ vs məlumatlar tutula bilir.

       Səhər, günortan, axşam üçün təməl və ara pay tərifləri edilə bilir. Aylıq planlar edilə bilir diyet yeməklər siyahıdan seçilə bilir. Yemək məzmunları və şablonları (Kod, Ad, Miqdar, Kalori vs) yaradıla bilir. Qarlılıqlı təsirli qida və dərmanlayar (seçilən profilə görə verilməyəcək dərmanlayar və verilməyəcək yeməklər) seçilə bilir. Təklif edilənlər və təklif edilməyənlər qeyd edilə bilir. Gündəlik planlanan yeməklər, planlanan yemək ilə edilən iaşə sorğulana bilir. Diyet yemək istəkləri yaradıla bilir, verilən yeməklər və diyet içindəki vəsaitlər göstərilə bilir. Xidmətlər əsasında və istənən tarix aralığında Diyet İstəkləri Vəziyyət Siyahıları alına bilir.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit