Dövriyyə Kapitalı ModuluMaliyyə Nazirliyi tərəfindən tutulması istənən dəftərlərə aid qeydlər sistemdə saxlana bilir; Hesab Planı, Gündəlik Muzd Çeki, Saymağınlıq Əməliyyat Çeki, Reallaşdırma Müzekkeresi, Gündəlik Muzd Dəftəri, Böyük Dəftər, Köməkçi Dəftər, Balans, Kəbir, Mizan, Kassa Hesabı vs.

     Sıhhiyə Nazirliyi və Maliyyə Nazirliyi Dövriyyə Kapitalı Payları hesablana bilir. Universitet, Dövlət və Təhsil Xəstəxanaları dövriyyə kapitalı hesabları tutulur və detallı təqibi edilə bilir. Təşkilatların fərqli müdiriyyətlərinə və fərqli tətbiq xüsusiyyətlərinə görə haqq sahiblərinin performans hesabı edilib, borderoları hazırlana bilir.

     Girişimsel ballar sistem üzərindən avtomatik izləniyir.

     Dövriyyə Kapitalı Yönergesinə uyğun olaraq xidmət qələmlərinin bal verilməsi və əlaqədar personalın bal hakedişinin göstərilməsi təmin edilir. Kəslərin öz performans hesablarını özlərinə xas hazırlanmış hesabatlar vasitəçiliyi ilə meydana gətirə bilmələri və öz ballarını, öz istifadəçi hesablarıyla izləmələri təmin edilir.

     Həkim hakedişleri təyin oluna bilir.

     Fərqli həkim statuslarına görə, hər həkimə xas bir nömrə verilərək hakediş tərifləri edilə bilir. Həkim hakedişleri pilləli olaraq hesablanır. Performansa söykənən əlavə şişə məlumatlarının Nazirlik Mərkəzində tutula bilməsi üçün məlumat aktarımı reallaşdırıla bilir.

     Həkimlərin girişimsel balları sistem üzərindən avtomatik izlənilə bilir. Çıxarılan ballar, dövriyyə Kapitalı borderosu hesablamaq üçün sistemə avtomatik olaraq köçürülür. Dövriyyə Kapitalı borderosu Excelə köçürülə bilir, ballar Excel faylı olaraq ayrı-ayrı hazırlana bilir

     Əlavə şişə məlumatları veb üzərindən Nazirliyə çatdırılır.  

     Modul, Çözüm veb XMİS Personal Modulu ilə inteqrə işləyir. Təşkilatın aylıq personal məlumatları ilə əlavə şişə məlumatları veb üzərindən Nazirliyə köçürülür. Performans Təqib Sistemi Tətbiqinin yerinə keçəcək sistemdə təşkilatın hər bir personalı üçün tək-tək əməliyyat etməyə gərək qalmadan, səlahiyyətləndirilmiş personal tək bir düymələ qeyd/aktuallaşdırma əməliyyatlarını əlaqədar ünvandakı məlumatlara qeyd edə bilir.

     Sərbəst Peşə Əmsalları təqibi edilə bilir.

     Sərbəst işləyənlər üçün Sərbəst Peşə Əmsalları avtomatik olaraq izlənilir. Ay içində fərqli vəzifələrdə fərqli hesablama qruplarında iştirak edən personalın, performans təqibi bu dövrlərə görə ayrı-ayrı hesablanıb tünd qırmızı hesabı bu dövrlərdəki məlumat fərqliliklərini ehtiva edəcək şəkildə edilir.

     Ay içində müayinəxana bağlayan həkimlərin dövriyyə kapitalı borderoları edilə bilir. Ay içində riskli bölgə vəzifə dəyişikliyi olan personalın dönər sərmayə hesabı edilə bilir.

     Dövriyyə Kapitalı Fərq Borderosu edilir.     

     Müqaviləli İşçilərə istiqamətli Dönər Sərmayə Borderosu hesablana bilir. Bu tip personalın borderoları məmurlar ilə birlikdə hazırlanıb, həm bütünü həm də yalnız 4/b (Müqaviləli İşçi) olaraq reallaşdırmaları təşkil edilə bilir.

     Dövriyyə Kapitalı Matrahları personalın kartındakı maaş məlumatlarına görə hər ay avtomatik olaraq proqram tərəfindən hesablanır. Matrahlar əskik isə əməliyyatlar əl ilə edilə bilir. Riskli Vahid Ünvan və Limit Əmsalları avtomatik olaraq təqib edilə bilir.

     Maaş və əlavə ödəmədən kəsilmələr edilə bilir.

     Maaş və əlavə ödəmədən Sığorta Mükafatı kəsilmələri edilə bilir. SSK Mükafat Əsas Qazanc Tavanını keçməyəcək şəkildə maaşlar ilə birlikdə mükafatlar kümülatif olaraq hesablanır. Mükafat/Cəza əməliyyatları edilə bilir, bu əhatədəki personala əlavə məbləğlər hesablana bilir ya da cəza olaraq kəsilə bilir. İcra və Digər kəsilmələr edilə bilir; personalın həm maaşından həm də əlavə ödəməsindən təyin olunan nisbətlərdə ayrı-ayrı icra kəsilməsi edilə bilir. Personal Modulundan girilən icazələr avtomatik olaraq performans hesabı üçün əlavə şişə məlumatlarına köçürülərkən kəsilmə edilə bilir.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit