Medya Turk -ün gördüyü bəzi işlər haqqında məlumatlar.