Xəstə başına gəlir və xərc təqibləri edilə bilir.

Maliyyə Əməliyyatları Modulu

     Sağlamlıq təşkilat və quruluşlarında reallaşan bütün xidmət, dərman və vəsait çıxışları; təşkilat, xəstə, həkim, istifadəçi, tarix aralığı, poliklinika əsasında detallı olaraq araşdırıla bilir, xidmət növlərinə görə təqib edilə bilir.

     Xidmətin satış və xərci, istifadə edilən vəsaitlərə və istifadə edilən vəsaitlərin xərc mərkəzlərinə görə təqib edilə bilir. Xəstə başına gəlir və xərc təqibləri edilə bilir. Gəlirlər, həkim və ictimai təhlükəsizlik quruluşları əsasında təqib edilə bilir. Təşkilatlardan edilən şişələr mühasiblikləşdirilə bilir.

     Borç/Alacak takipleri yapılıyor.

     Yardımcı hesaplar, (Borçlu/Alacaklı, Emanet Hesapları vb) kurum/kişi bazında, toplu olarak ve fatura bazında cari sistemde takip edilebiliyor. Alacaklara ilişkin tahsil, borçlara ilişkin ödeme süresi hesaplanabiliyor. Aylık ve haftalık Borç ödeme listeleri oluşturularak, finansal borçların vadelerine göre takibi yapılabiliyor, alacaklara vade farkı uygulanabiliyor.

Saldo növünə görə borc və götürəcək saldo idarəsi təyin oluna bilir. Reallaşdırması hazırlanan şişə sənədləri görülə bilir və ödəməsi edilən reallaşdırma sənədlərinin geri elanı avtomatik olaraq edilə bilir. Kəsilən faktura və işlənən ödənişlərin gün sonunda mühasiblik çeklərinə avtomatik çevrilərək mühasiblik tərəfindən təşkilat saldolarının təqib edilə bilməsi..

     Bank hesabları təqib edilə bilir.

     Həvaləsi edilən firmaların həvalə məlumatları girilərək, edilən həvalələrin çıxışı alına bilir. Çək/Sənəd Moduluyla inteqrə təqib edilərək, çək və sənədlərin vədələrinə görə tökülməsi edilir. Xəstələrin ödənişi ödəyə bilməməsi vəziyyətində sənəd təşkil edilərək baş həkimlik təsdiqi üzərinə xəstənin xəstəxanadan buraxılan əməliyyatlarının tamamlanması təmin edilir.

     Büdcə Hesab Təqibi edilə bilir.

    Mühasiblik Hesabları ilə inteqrə bir şəkildə Büdcə Hesab Təqibi edilə bilir. Gəlir Büdcəsi, Təxmini Sərmayələr, Gedər Büdcəsi və Müqayisə Tərifləri edilə bilir. Aylıq və illik olaraq inflyasiyadan təmizlənilən büdcə hesablarına, istənildiyində istifadəçi tərəfindən lazımlı əlavə idarələr əlavə oluna bilir. Büdcə Ödenek Çeki (Ödenek, Əlavə Ödenek, Alınan Ödenek, Verilən Ödenek, Çəkilən Ödenek) və Ödenek Cədvəllər təşkil edilə bilir. Tender Büdcə xərcləmə Hesabatı, (İl, Büdcə Kodu) Büdcə Xərcləmə Hesabatları, (Büdcə Hesab Kodu, Mühasiblik Hesab Kodu, Çek tarixi, Alış Şəkli) Gəlir Büdcə Mizanı, (Dövr Gəlir Büdcə Cedvəli, Tarix Aralıqlı Gəlir Büdcə Cədvəli) Gedər Cedvəli (Dövr Büdcə Cədvəli, Tarix Aralıqlı Büdcə Cədvəli), Gəlir Cədvəli (Dövr Gəlir Cədvəli, təşkil edilə bilir. Maliyyə Cədvəllər (Müqayisə etməli Balans, Büdcə Müqayisə etməli Balans, Gəlir/Gedər Cədvəli, Büdcə Müqayisə etməli Gəlir/Gedər Cədvəli vs) hazırlana bilir. Yatan və ayaqda müalicə edilən xəstələrlə (faktura edilən xəstələr) əlaqədar statistik məlumatlar (tarixi dilimlərlə, əməliyyat, xidmət və hissə əsasında) alına bilir. Mühasiblik Hesabat Dizaynları edilə bilir. Köməkçi Hesab Dizaynları (Borc/Götürəcək Hesabatı) Büdcə Dizaynları 8Büdce Xərcləmə Hesabatı, Büdcə Mizanı, Gəlir Büdcəsi)

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit