Rasyon tərifləri yaradıla bilir.
Pərhiz Modulu
     Çox variantlı sorğu meyarlarına görə köhnə rasyon kartı sorğulana bilir. Yeni rasyon kartları yaradılaraq İaşə çekləri, İaşə Tarixi, İstək Tarixi, İaşə Tipi, Pay vs məlumatlarla qeyd edilir. İstifadə edilən Vəsaitin Adı, Vahidi, İstifadə edilən Miqdar, Vahid Qiymət, Məbləğ vs məlumatlar tutula bilir. Səhər, günortan, axşam üçün təməl və ara pay tərifləri edilə bilir.

     Xəstəyə təqdim edilən menyu variantları sadalanır.

     Xəstələr üçün Diyet Yemək Planları edilə bilir, Xüsusi Diyet Menyuları göstərilə bilir. Yatan/ayaqdan xəstələrin keçmiş zaman bütün Diyet Menyu vəziyyətləri göstəriyir. Diyet menyudan sapmalar, yemək zamanından sapmalar, aç qalması lazım olan vəziyyətlərdən sapmalar hesabatlar halında alınır. Seçilən Diyet Menyusunda avtomatik olaraq kalori hesabı edilir.

     Diyet Siyahıları yaradıla bilir.

     Ayaqdan müayinə olan xəstələr üçün Diyet Siyahıları yaradıla bilir. İstənən tarix aralıqlarında Diyet siyahıları sorğulanaraq siyahıların kompüter çıxışları alına bilir. Diyet siyahılarına bağlı olaraq bir gün sonra veriləcək olan diyetlər avtomatik olaraq yaradılır. Ayaqdan xəstələr üçün bəslənmə və diyet cədvəllərinin çıxışları alına bilir.

     Xəstə Yemək Rejimləri izlənilir.

     Ayaqdan və yatan xəstənin Zəifləmə Rejimləri izlənilir. Həkim istəyində iştirak edən xəstə yemək rejimi, avtomatik olaraq diyet hissəsindən göstərilə bilir və lazımlı çıxışlar alına bilir. Xəstə yemək rejiminin yenidən planlandığı vəziyyətlərdə diyetin avtomatik olaraq aktuallaşdırılması təmin edilir. Tibbi əməliyyat əvvəli aç qalması lazım olan xəstələr avtomatik olaraq diyet hissəsindən izlənilə bilir. Tibbi əməliyyatdan çıxan xəstənin nə vaxt yemək yeyəcəyi avtomatik olaraq izlənilə bilir.

     Diyet yeməklər siyahıdan seçilə bilir.

     Yemək məzmunları və şablonları (Kod, Ad, Miqdar, Kalori vs) yaradıla bilir. Qarlılıqlı təsirli qida (seçilən profilə görə veriləcək yeməklər) seçilə bilir, təklif edilənlər və təklif edilməyənlər qeyd edilə bilir. Diyet istəyi girildiyi zaman dərman qida qarlılıqlı təsiri baxımından avtomatik olaraq izlənilir və xəbərdarlıq verə bilməsi təmin edilir. Xəstənin seçilən profilinə görə verilməyəcək yeməklərin sistemdən seçilməsi vəziyyətində sistem istifadəçini xəbərdar edir. Gündəlik planlanan yeməklər, planlanan yemək ilə edilən iaşə sorğulana bilir.

     Diyet yemək istəkləri hazırlana bilir.

     Diyet yemək istəkləri yaradıla bilir, verilən yeməklər və diyet içindəki vəsaitlər göstərilə bilir. Xidmətlər əsasında və istənən tarix aralığında Diyet İstəkləri Vəziyyət Siyahıları alına bilir. Xəstələrə aid bəslənmə nizamları detallı bir şəkildə izlənilə bilir, əvvəlki diyet istəkləri sorğulana bilir. Yeni diyet planlamalarına bağlı olaraq yeni diyet istəkləri edilə bilir. Diyet istəyi edilən xəstələrin siyahıları yaradıla bilir. Təsdiqli, təsdiqsiz bütün diyet siyahıları Ana Pay, Ara Pay, Müşayiətçi Ana Pay, Müşayiətçi Ara Pay olaraq Səhər, Günortan, Axşam əsasında təşkil edilə bilir. İstəyə görə Diyet İstəklər Xülasələri də alına bilir.

     Diyet yeməklərin vəsait siyahıları yaradıla bilir.

     Diyet planına görə xəstəxananın ehtiyac olaraq gördüyü\göreceyi vəsait siyahıları yaradılır. Gün içində hazırlanacaq yeməklər üçün lazımlı olan vəsaitlərə görə sorğulamalar edilə bilir; Anbardan çıxması lazım olan gündəlik miqdar avtomatik olaraq göstərilə bilir. Gündəlik, həftəlik, aylıq və illik vəsait ya da qaynaq istehlakları hesablana bilir.

     Diyet planlarına görə xəstələrin ehtiyac olaraq gördükleri vəsaitlərin siyahıları yaradılır, sistem tərəfindən vəsaitlərin girişi edilə bilir. Əvvəldən çıxarılan siyahı və mövcud anbarlara uyğun sifarişlər yaradıla bilir. Vəsaitlərə bağlı olaraq anbar girişi və çıxışı əməliyyatları təqib edilə bilir. Sorğulanan tarix aralığında Mövcud Anbar, Xərclənən, Qaytarma, Miyadı Dolan, Atılan Vəsait miqdarlarına bağlı çıxışlar alına bilir. Yatan xəstələr üçün xəstəxanadan buraxılan planına uyğun olaraq diyet ilə bəslənmə, təhsil planları çıxdı olaraq alınaraq xəstəyə verilə bilir. Yatan xəstələr, öz menyu seçkilərini Xəstə TV lərdən ya da təqdim edilən toxunmadıq monitorlardan izləyə bilirlər.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit