Yatış üçün göndərilmiş xəstələrin yatış/çıxış əməliyyatları avtomatik olaraq edilir.

Poliklinika, təcili xidmət, doğum salonu və bütün xidmətlərə bağlı qəbul əməliyyatları reallaşdırılır. Qəbul əməliyyatları əsnasında xəstənin tabelləri və yatış səbəblərini ifadə edər məlumatlar bərabər zamanlı olaraq göstərilə bilir. Yatan xəstənin qəbul əməliyyatları edilərkən xəstənin ön və qəti danısına daxilolma təmin edilir. Birdən çox yatışı edilən xəstənin hər yatışında reallaşan əməliyyatlar ayrı-ayrı sorğulana bilir. Hər yatışa aid diaqnoz-Müalicə və digər məlumatlar səlahiyyətli istifadəçilər tərəfindən görülə bilir, işlənə bilir.

     Tabel istəyi yaradıla bilir.

     Xəstənin müalicə vəziyyətinə görə (Ayaqdan, Yatır, Salah ilə/Şəfa ilə Xəstəxanadan buraxılan, Nəql vs) yeni tabel istəyi yaradıla bilir. İstəklər (Tarix, Xidmət Adı vs), Xəstə Əməliyyatları (Xidmət, Əməliyyat Nömrə, Əməliyyat Nəticəs(n)i, Təşkilat vs) və İstək dərmanları (İstək Miqdarı, Verilən Miqdar, Dərman Adı, Kodu vs) sadalana bilir. Köhnə resept istəkləri sorğulanıb, yeni resept istəkləri yaradıla bilir. Qarşılana bilməyən istəklərə aid konsüme hesabat təşkil edilə bilir.

     Sıx istifadə edilən tabel istək qələmləri sadalana bilir.
     İstənən tarix və saat aralıqlarında həkimə, dərman kod və xidmətə görə sorğu meyarları yaradılır. Təsdiqli ya da təsdiqsiz olaraq sorğulana bilən tabel istək qələmləri ədəd və miqdarolaraq sadalana bilir. Sıx istifadə edilən Dərman və resept növlərinin (Normal, Qırmızı, Bənövşəyi, Yaşıl) istifadə ədədləri və cəmi miqdarları göstərilə bilir.

     Yatış/Çıxış əməliyyat siyahılarına tək düymə ilə çatılır.

     Xəstənin yatış/çıxış əməliyyatlarına aid (Xəstə məlumatları, Yatış forması, Yatış Təsdiqi, Vəsait Siyahısı vs.) detallı tökülmə alınır. Yatışı reallaşdırılan xəstələrinyatış etiketləri termal və ya lazer yazıçıdan çıxdı olaraq alınır. Xidmətlərdəki terminallardan Yatış/Çıxış əməliyyatları edilmiş bütün xəstələrin siyahılarına tək düymə ilə çatılır.

     Dərmanlayar, əməliyyat zamanı ifadə edilərək kodu, adı, miqdarı vs ilə birlikdə təqib edilə bilir.

     Xəstəni izləyən həkim adının iştirak etdiyi Xəstə Təqib kartında xəstə məlumatları (TC Şəxsiyyət Nömrə, Xidmət, Təşkilat, Otaq Nömrə, Yataq Nömrə, Yatış Tarixi, Yatış Nömrə, Diaqnoz, Qan Qrupu vs) ilə birlikdə xəstəyə verilən xidmətlər əməliyyat zamanı ifadə edilərək kodu, adı, balı vs xüsusiyyətləri ilə birlikdə girilə bilir. Əczaxana Modulu ilə inteqrasiya təmin edilərək xəstəyə aid dərmanlayar onluna olaraq sadalana bilir.

  Yatan xəstə üçün tədqiq istəyi edilə bilir.

     Yatan xəstələrin müalicə müddətlərində bütün həyat tapıntılarının təqibi, laboratoriya məlumatlarının izlənilməsi, tədqiq və order əməliyyatlarının edilməsi təmin edilir. Xidmətlərdə edilən bütün əməliyyatlar (cərrahı müdaxilələr, biyopsi, drenaj, dərman və sərf vəsaiti vs) məlumatlar qeyd altına alınır. Edilən əməliyyatların maliyyə qarşılıqları xəstələrin mali məlumatlarına avtomatik olaraq əks etdirilir. Ödənişli xəstələrin şişə məlumatları sağlamlıq fayllarında görünür və ödənişlərini ödəmədən əməliyyatlarının edilməsi maneə törədilir.

     Laboratoriya tədqiq nümunələrində qarışıqlıq yaşanmaması üçün nümunələrin üzərinə yapışdırılan, istifadəçilərin öz ehtiyaclarına görə hazırladıqları Xəstə Məlumatları Etiketləri basıla bilir.Laboratoriya tədqiqləri, tarix, tədqiq edilən vahidin adı, istinad dəyərləri ilə birlikdə gündəlik, həftəlik və aylıq olaraq sadalana bilir. Tətbiq olunan xidmətlər və edilən əməliyyatlar üçün grafiksel göstərmə, hesabatlama edilə bilir.

     Bütün istəklər əlaqədar hissələrə avtomatik olaraq çatdırılır.

     İstəklər əlaqədar hissələrə avtomatik olaraq çatdırılaraq, istənildiyi an göstərilə bilir. Standart istək paketlərinin yanında, xəstə ehtiyacına görə xüsusiləşdirilə bilən istəklər yaradıla bilir. Dərman-dərman qarlılıqlı təsiri, dərman-qida qarlılıqlı təsiri, xəstə allergiyaları, qan və qan məhsulları istifadə etmə meyarları çərçivəsində həkim istək müddəti avtomatik olaraq nəzarət edilir. Qan və qan məhsulları istəyində əlaqədar meyarlar istiqamətində xəstənin laboratoriya nəticələri haqqında səsli idarə və xəbərdarlıq sistemi təmin edilir. Bəzi həkim istəkləri üçün (24 saat içində imzalanmağa ehtiyac duyulan) xəbərdarlıqlarla xatırlatmalar edilərkən, bəzi dərman istəkləri üçün avtomatik dayandırma təmin edilir.

     Bütün istəklər ancaq səlahiyyətli həkimlər tərəfindən edilə bilir.

Həkimlərin etdikləri istəklər ancaq səlahiyyətli istifadəçilər tərəfindən ləğv edilib, dəyişiklikləredilə bilir. Edilən dəyişikliklərin hansı səlahiyyətli istifadəçi tərəfindən hansı tarix/saatda edildiyi qeyd edilir. Sistemdə qeydi olmayan ya da səlahiyyətli olmayan həkimlərin istəkləri reallaşdırılmır.

     Cib depo anbar və xərcləmə siyahıları yaradılır.

      Cib depo anbar siyahısında, dərman kodu və xidmət girilərək (siyahıdan seçilərək) anbarda qalmayan dərmanlayarın siyahıları alına bilir. Cib anbar xərcləmə siyahılarını ala bilmək üçün, istənən tarix aralıqlarında dərman kodu və vahid kodu girilərək vəsait növləri (Dərman, Sərf Vəsaiti, Bütünü) seçilə bilir. Faktura daxilində, Faktura Xarici, Paket Daxilində, Xəstədən Alınacaq və ləğv edilən vəsaitlərə aid xərcləmə siyahıları göstərilə bilir.

      Tibb bacısı əməliyyatlarında idarə və izləmə mexanizmi meydana gətirir.

     Xəstənin vəziyyət məlumatlarına çox variantlı sorğu meyarlarıyla çatan tibb bacıları, Periodik Baxım, Təkrarlanan Xəstə, Davamlı Müşahidə vs axtarış variantları ilə xəstələrini qruplaşdıra bilirlər.Xəstələrin şəxsiyyət, yataq, təşkilat məlumatlarına da asanlıqla çataraq bütün xidmətlərdə idarə və izləmə mexanizmi meydana gətirirlər. İstifadəçilər tərəfindən təyin olunan meyarlar istiqamətindəklinika prioritetləri (təcili, prioritetli, təkrarlanan) təyin oluna bilir.
Həkimlər/Tibb bacıları, xəstələrin Laboratoriya nəticə vəziyyətlərinə görə (Çalışılmamış, Nəticə Gözləyən, Mütəxəssis Təsdiq vs) istənən əməliyyat ya da nəticə tarixi aralığında bütün əməliyyatlara (Bütünü, Ayaqdan, Yatan) asanlıqla çatır. Laboratoriya nəticələri ekran üzərində fərqli rənglərlə işarələnilərək qarışmaları önlənir. Xidmət, Cihaz, Testlər, Həkim vs başlıqları altında nəticələndirərə (Bütün nəticələndirər, təsdiqli nəticələndirər, təsdiqsiz nəticələndirər) çata bilir, bütün nəticələndirərinkompüter çıxışları alına bilir. Son 24 saat və son həftə içindəki bütün Atəş, Nəbz, Təzyiq, Tənəffüs, Maye vs vəziyyətləri sorğulana bilir.

     Xəstə Yataq Rezervasiya Əməliyyatları edilə bilir.

Bütün sağlamlıq quruluşunun yataq vəziyyəti detallı bir şəkildə (Cəmi Yataq, Müşayiətçi, Dolu/Boş Yataq, Həkim, Qat, Xidmət, Yatış Tarixi vs) sorğulana bilir, doluluq nisbətləri hesabatlana bilir. Reanimasiyada yatan xəstələrin qatdakı otağı tutulur.
Əvvəldən ayırma əməliyyatlarının edilə bilməsi üçün, xəstə yataq məlumatları (Yataq Nömrə, Otaq Nömrə, Qat, Xidmət, Müşayiətçi vs) ilə birlikdə yataq vəziyyət məlumatları (Aktiv, Təmizlənir, istifadə edilmir, Boş, Ayrılmış vs) sorğulana bilir. Xəstə otağının istifadə edilər vəziyyətdə olduğu məlumatı anında bütün hissələrə çatdırılır.
Yatışı təsdiqlənən xəstələrə boş yataq siyahısından seçki edilərək yataq təyin etməsi (rezervasiyası) edilə bilir. Xəstə yatağı xüsusiyyətlərinə bağlı olaraq meydana gələ biləcək ödəniş fərqləri xəstənin maliyyə məlumatlarına avtomatik olaraq əks etdirilir. Yatan xəstələrin poliklinika və əvvəlki yatış məlumatlarına çatıla bilir. Gündəlik, həftəlik, aylıq və istənən tarix aralığında hesabatlar alına bilir.Bütün yatışlar əlaqədar hissələrə avtomatik olaraq çatdırılır, istənildiyi an göstərilə bilir. Sistemdə qeydi olmayana ya da səlahiyyətli olmayan həkimlərin yatış istəkləri reallaşdırılmır.

     Qat sekretarları yataq vəziyyətini göstərərək qəbul əməliyyatlarını edə bilir.

     Qat sekretarlıqlarında xidmətlərə, xəstənin vəziyyətinə (Yatır, icazəli, Sövq, Ailə Həkimi vs) təşkilat növünə görə sorğulamalar edilə bilir. Ödənişli Xəstələr, Protokol Verilməyənlər, Yatış Ediləcəklər, Faktura Təşkil edilməyənlər vs meyarlara görə darama edilə bilir. Qat sekretarları xəstəxananın yataq vəziyyətini göstərərək (Cəmi Yataq, Dolu/Boş Yataq, müşayiətçi vs) xidmətlərə, həkimlərə və qatlayara görə sorğulamalar edərək qəbul əməliyyatlarını reallaşdırır.

      İstifadə edilən vəsaitlərə bağlı İstehlak siyahıları təşkil edilir.

     Ameliyathane, Doğum, Əczaxana vs vahidlərdə istifadə edilən vəsaitlərə və dərmanlayara istiqamətli olaraq İstənən tarix aralıqlarında İstehlak Siyahısı təşkil edilir. İstehlak siyahılarında istifadə edilən dərmanın vahid kodu, dərman kodu, əməliyyat tarix aralığı, əməliyyat nömrə vs meyarlara görə sorğulamalar edilə bilir. Sorğu nəticələrində dərmanın kodu, adı, tabel tarixi vs başlıqlar altında göstərmələr edilə bilir. İstifadə edilən vəsaitlərin təkrarlayan qeydləri, təkrarlayan əməliyyatlar və müalicələr xəbərdarlıq mesajları ilə önlənir.

      Xəstənin xəstəxanadan buraxılan əməliyyatları edilə bilir.

     Xəstələrin xəstəxanadan buraxılan/çıxış və digər təşkilatlara sövq vs əməliyyatları edilir. Xəstənin yatışından etibarən edilən bütün əməliyyatlara, diaqnozlara aid məlumatlar tək bir ekranda göstərilə bilir, xəstəxanadan buraxılan əməliyyatları tək bir ekranda edilə bilir. Xəstəyə edilən bütün əməliyyatların mali qarşılıqları xəstə xəstəxanadan buraxılan fakturasına avtomatik olaraq əks etdirilir. Xəstəxanadan buraxılan əməliyyatları əsnasında avtomatik ya da əl ilə epikriz hazırlanıb çıxışları alına bilir.

     Xəstə müşayiətçi əməliyyatları edilə bilir.

     Müşayiətçili yatan xəstənin Yataq Məlumatları (otaq, qat vs) və digər məlumatları göstərilə bilir, bütün xidmətlərdəki dolu, boş yataqlar sadalana bilir, seçki edilə bilir. Xəstə otağının vəziyyəti (dolu, boş, təmiz/hazır, vs) haqqındakı məlumata müalicə/diaqnoz modulları, otaq baxım/təmizlik məsulları ilə diyet məsulları tərəfindən çatıla bilir.
Xəstənin müşayiətçisi ilə əlaqədar bütün məlumatlar qeyd altına alınaraq, Müşayiətçi Kartı basıla bilir. Xəstələrin müşayiətçi siyahıları istənən tarix aralıqlarında alına bilir. Xəstə müşayiətçi əməliyyatları xəstənin mali qeydlərinə əks etdirilir.

     Epikriz Hesabatları təşkil edilə bilir.

     Xəstənin Epikriz Hesabatları (Xəstənin şikayətləri, hekayəsi, detallı fizika müayinə məlumatları, nəticə, müalicə) təşkil edilə bilir. Epikriz Alan Tərifləriylə sahələrə görə alan/ daramaları (Fiziki vəziyyət, baş-Boyun, Ümumi Vəziyyət, Qərbin vs) edilə bilir. Xəstənin, dərman dozaj məlumatları, əməliyyat məlumatları, vs hesabatlana bilir. Bütün hesabatlar həkimin təsdiqindən sonra sistemdə göstəriyir, səlahiyyətli həkim xaricində ediləcək dəyişikliklərə icazə verilmir.

   Bütün klinika rəhbərliyi səlahiyyətli klinika personalı tərəfindən icra edilir. Edilən əməliyyatların hansı istifadəçi tərəfindən hansı tarixdə edildiyinə bağlı qeydlər avtomatik olaraq tutulur.Tədqiqi istəyən klinika, həkim, istəyin edildiyi tarix və saat vs məlumatlar avtomatik olaraq qeyd edilir. Həkimlərin istəklərini etmələriylə birlikdə tibb bacılarıya ediləcək işlər üçün avtomatik iş siyahısı yaradılır.

      Xəstəyə aid gündəlik qeydlər tutulur.

      Əməliyyat giriş qeydləri, edilən əməliyyatlar verilən dərmanlayar girilə bilir istənən tarix aralığında Əməliyyat Nömrə, tarixi xəstəyə aid məlumatlar (Adı, Doğum Tarixi, Ata Adı vs) sorğulamaları edilə bilir. Dərman dozaj məlumatları, əməliyyat məlumatları yazıçı çıxışı olaraq alına bilir.

     Xidmət poliklinikalarında müayinə formaları yaradılır.

     İstənən tarix aralıqlarında Diaqnoz Girilməyənlər, Müayinə edilməyənlər, Görüşlü Gələnlər, Tədqiq İstənən Xəstələr, Sövq, konsültasyon kimi sorğu meyarları ilə xidmət poliklinika əməliyyatları sadalana bilir. Xəstə üçün konsültasyon istəyi edilərək konsültasyon vəziyyəti izlənilə bilir.Xidmət poliklinikaları üçün  İdarə və Müayinə görüşləri verilə bilir, ləğv edilə bilir və görüş siyahılarının kompüter çıxışları alına bilir. Ameliyathane və Doğum Salonları üçün görüş istək əməliyyatları reallaşdırıla bilir. Seçilən xidmətdəki həkimin əməliyyat məlumatları (Cəmi Müraciət, Müayinə edilənlər, Qalan və Tutum miqdarları) göstərilə bilir.

      Bütün xidmət çalışanlarının iş təqvimləri yaradıla bilir.

      Bütün xidmət çalışanlarının keşik cədvəlləri (Keşiyə başlama/bitirmə tarixi/saatı, Keşik saat davam edəsi vs) təşkil edilə bilir. Keşik tutan personalın köhnə keşik kartlarına çatıla bilir. Yeni Keşik Tərifləri yaradıla bilir. Xidmət personalının hansı tarixlər arasında, hansı müddətlərdə keşik tutacağı təyin oluna bilir.

      Ziyarətçi qəbul edilməyən hissələr veb üzərindən araşdırıla bilir.

      Xəstə otağı (kritik), reanimasiya modulu ya da ameliyathane kimi ziyarətçi qəbul edilməyən hissələri xəstə və xəstə yaxınlarına verilən istifadəçi adı və şifrə ilə çatılaraq veb üzərindən izlənilə bilir. Səlahiyyətli istifadəçilər təşkilatın müxtəlif nöqtələrinə mövqeləndirilmiş olan təhlükəsizlik kameraları ilə sağlamlıq quruluşunu (səlahiyyət daxilində) təhlükəsizlik ya da məlumat məqsədli olaraq izləyə bilir.

      Elektronik Sağlamlıq Qeydlərinə mobil platformalarla çatılır.

      Həkimlər və tibb bacıları, ESQ lərə (elektronik sağlamlıq qeydləri) mobil platformalar ilə (həb PC, PDA) anlıq olaraq çata bilir. Həkimlər və tibb bacıları sağlamlıq quruluşları içərisində masalarındakı sabit kompüterlərinə bağlı qalmadan, kabelsiz şəbəkə üzərindən Çözüm HMİS yə anında çata bilirlər.

     Mobil platformaları istifadə edərək xəstə haqqında lazımlı məlumatlara, gündəlik təkrarlanan idarələri (baş çəkmə) əsnasında, xəstənin yanındaykən dahi çata bilirlər. Beləliklə sıx iş tempi içindəki həkimlər, xəstələrinə bağlı düşüncələrini, istəklərini və diaqnozlarını unutmadan, səhv etmədən, məlumat itkisinə uğramadan reallaşdıra bilirlər.

     Xəstələrə aktiv RFID çipli Xəstə Şəxsiyyət Bilərziyi verilir.

      Çözüm Həb PC/PDA Tətbiqində, xəstələrə aktiv RFID çipli Xəstə Şəxsiyyət Bilərziyi verilir. Xəstələrə aid bütün sağlamlıq məlumatları bu ağıllı kartlarda yığıla bilir. (xəstənin keçirmiş olduğu xəstəliklər, edilən tədqiq və film nəticələri, istifadə etdiyi dərmanlayar, allergiyaları, ictimai təhlükəsizlik məlumatları, orqan bağışlama istəyi, ailə həkiminin və yaxınlarının ünsiyyət məlumatları, vərdişləri, tətbiq olunan müalicələri vs) Ağıllı kartlarda məlumat yığa bilmə xüsusiyyəti ilə birlikdə mikro prosessorları sayəsində məlumat işləyə bilmə qabiliyyəti də var. İstəyə görə RFID çipli ya dabarkodlu olaraq istifadə edilən xəstə bilərzikləri xəstəni sistemə tanıtmaq məqsədiylə də istifadə edilir.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit