Ağız və Diş Sağlığı Modulu     Oral Diagnoz, Planlama, Tədqiq və Müalicə qeydləri tutula bilir.

     Oral Diagnoz, Planlama, Tədqiq və Müalicə sxemləri müqayisə edilə bilir, əlaqədar qeydlər tutula bilir. Xəstənin Sağlamlıq Faylına işlənəcək olan ağız və diş sağlamlığı ilə əlaqədar məlumatlar, Ağız Müayinəsi, Tədqiq Nəticələri, Müalicələr, Tanılar, Yazılan Dərmanlayar vs elektronik mühitdə qeyd edilə bilir. Xəstənin Xüsusi Sağlamlıq məlumatları (Diabet, Allergiya, Qanama Pozuqluqları, alt və üst çənə quruluşu, pozuqluqları vs) və diş quruluşuna bağlı bütün məlumatlar detallı olaraq qeyd edilə bilir. Müayinə, Konsültatsya, İdarə, Sövq əməliyyatları ilə əlaqədar məlumatlar, xəstənin hara, niyə sövq edildiyi və sövq əməliyyatının kim tərəfindən edildiyinin qeydi tutula bilir.

     Modelləşdirmə dişlər üzərində işarələmələr edilə bilir.

     Süd Dişləri, Daimi Dişlər modelləşdirilərək, modelləşdirmə üzərində işarələmələr edilə bilir. Diş əti və sümük deformasyonları model üzərində işarələnilərək qeyd edilə bilir. Detallı araşdırmalar edilərək dişlər üzərinə şərhlər və planlar girilə bilir. Müalicə başlama bitmə müddətləri, müalicəni davam etdirən həkimin məlumatları və Qərar Məlumatı qeyd edilə bilir.

     Vəsaitlərin Anbar, Depo, Dəmirbaş təqibi edilə bilir.

Ağız və diş müalicəsində istifadə edilən hər cür vəsaitin, protezlerin vs giriş/çıxış/anbar/İstək əməliyyatları edilə bilir. İstifadə edilən vəsaitlər anbardakı anbardan avtomatik olaraq düşülür. Stoğun risk səviyyəsinə yaxınlaşması vəziyyətində istifadəçi sistem tərəfindən xəbərdar edilir. (DMO) Daşınar Mal Müdiriyyətinə görə Anbar, Anbar və Dəmirbaş Təqibi edilə bilir. Cihaz Təqib Modulu ilə inteqrə bir şəkildə işləyərək modulda olan cihazların vəziyyəti detallı olaraq təqib edilə bilir.

     Görüş, Ləğv və Aktuallaşdırma əməliyyatları edilə bilir.

     Xəstə qeyd/Qəbul modulu və görüş sistemləri ilə inteqrə işləyərək görüş ləğv və aktuallaşdırma əməliyyatları edilə bilir. Görüş Sistemi ilə xəstələrin klinikalar qarşısında saatlarla gözləmələri önlənir. Xəstələrin sağlamlıq quruluşlarına əvvəldən gəlib gözləmələri ilə meydana gələ biləcək quyruqlar ortadan qaldırılır. Müalicə və laboratoriya nəticə hesabatları xəstəyə e-mail ya da SMS ilə göndərilə bilir. Ədədi olaraq hazırlanan xəstənin diş görünüşləri birbaşa olaraq CD ye köçürülə bilir.

     Çox variantlı sorğulama meyarları ilə axtarış edilə bilir.

     TC Şəxsiyyət Nömrə, Əməliyyat Nömrə, Fayl Nömrə, Protokol Nömrə, və istənən tarix aralığında sorğulama edə bilir. Xəstənin daha əvvəlki gəlişlərinə aid məlumatlar Tarix, Protokol Nömrə, Xidmət və Əməliyyat Məlumatı ilə göstərilə bilir. Ağız və diş müalicəsi ilə əlaqədar olaraq çox variantlı sorğulama meyarları ilə axtarış edilə bilir. (Diaqnoz Girilməyənlər, Müayinə edilməyənlər, Görüşlü Gələnlər, Xidmət Xəstələri vs) Modulda iştirak edən əməliyyatlarla əlaqədar müxtəlif statistikalar əldə edilə bilir, sorğular cavablanıla bilir və bütün yazıçılarla inteqrə bir şəkildə (İnject, Lazer, DotMatrix) hesabatların çıxışı alına bilir. Lazımlı olan hesabatların tam siyahısı və detalları ilə birlikdə bütün mətbu formaların kompüter çıxışı da alına bilir.

     Bütün əməliyyatlar xəstənin maliyyə qeydlərinə avtomatik olaraq əks etdirilir.

     Klinikadaki ağız və diş müalicəsinə istiqamətli olaraq edilən hər cür əməliyyat xəstənin maliyyə qeydlərinə avtomatik olaraq əks etdirilir. Müalicəyə istiqamətli bütün əməliyyatlar Dönər Sərmayə, Fakturalama və Kassa Modullarında izlənilə bilir. Həkim puantaj və Büdcə Dönər Sərmayə Hesabları edilə bilir. Qəbz ilə inteqrasiya təmin edilir.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit