Bütün poliklinika əməliyyatları və detallı sorğulamalar edilir.

       Xəstəyə aid fərdi məlumatların sorğulanması (Ad, Soyad, Doğum yeri/Tarixi, Qan Qrupu, Cinsiyyət vs), əvvəlki əməliyyatların və nəticələndirərinin sorğulanması (Görüş Tarixi, Tədqiq, Tədqiq Vəziyyət, Tədqiq Nəticə Tarixi, Təşkilat vs) görüş verilməsi/ləğv edilməsi/yazdırılması və xüsusi sağlamlıq məlumatlarının göstərilməsi (allergiyalar, diyabet vs) əməliyyatları reallaşdırılır.

     Həkim və tibb bacısına aid bütün əməliyyatlar, müayinə, müalicə, konsültasyon məlumatları, çox variantlı parametrlər ilə sorğulana bilir. Epikriz avtomatik olaraq təşkil edilə bilir. Xidmət təqdim edən həkimlərin siyahıları terminallarda göstərilə bilir, kompüter çıxışları alına bilir. Xəstələr ya da istifadəçilər göstərilən həkim siyahıları üzərində seçki edərək Həkim Seçmə Haqqlarınıistifadə edirlər. Həkim siyahıları ilə birlikdə həkimlərin xəstələri üçün etdikləri istəklər və əməliyyatlar da göstərilə bilir. (səlahiyyətli istifadəçilər)

     Poliklinikaya istiqamətləndirilən xəstələr istənildiyində onluna olaraq sadalana bilir.

     Poliklinikaya istiqamətləndirilən xəstələrin şəxsiyyət və ünvan məlumatlarına, mali və medikal özgeçmiş məlumatlarına TC Şəxsiyyət Nömrəsi ilə (istəyə görə xəstə nömrəsi ya da xəstə adı) etibarlı və sürətli daxilolma/müraciət təmin edilə bilir. Xəstə qeyd/Qəbul hissəsində icra olunan məlumatlar xəstə faylına onluna olaraq yazılır və xəstələr əlaqədar poliklinikaya avtomatik olaraq göndərilir. Poliklinikaya istiqamətləndirilən xəstələr istənildiyində onluna olaraq sadalana bilir istənildiyində siyahıların kompüter çıxışları alına bilir

Həkimlər, xəstələrini müayinə siyahısında onluna olaraq görə bilir.

     Müayinə sırası götürmüş, görüşlü ya da istifadəçi tərəfindən təyin edilmiş olan xəstələrinsiyahıları, poliklinika həkiminin/tibb bacısısının kompüterlərində anında göstərilə bilir.Polikilinik tibb bacıları sıradakı xəstəni avtomatik atama siyahısında olan, müayinə saatları təyin olunmuş ən uyğun vəziyyətdə olan həkimə avtomatik olaraq ataya bilir.
Həkim/tibb bacıları, təyin edilən xəstələr siyahısından xəstələri seçərək əməliyyat edilə bilir. Hər həkim, götürmüş, görüşlü ya da təyin edilən xəstələrini onluna olaraq müayinə siyahısında görə bilir.Tək düymə ilə seçərək xəstənin keçmişdəki vizit məlumatlarına çata bilir və hesabatlama edib çıxışını ala bilir.

     Klinikalardakı yatan xəstə siyahıları da xidmət həkimi/tibb bacısısı tərəfindən öz kompüterlərində anında göstərilə bilir. Xidmət tibb bacılarısı, sıradakı xəstəni avtomatik atama siyahısında olan, müayinə saatları təyin olunmuş ən uyğun vəziyyətdə olan həkimə avtomatik olaraq ataya bilir.

     Poliklinika qapılarının üzərinə mövqeləndirilən LCD monitorlardan məlumat axışı təmin edilir.

     Xəstələrin sıra təqiblərinin edilə bilməsi və gündəlik poliklinika məlumatlarının izlənilməsiməqsədiylə gözləmə salonlarına və əlaqədar mövqelərə yerləşdirilən monitorlar istifadə edilir. Xəstələr, poliklinika qapılarının üzərinə mövqeləndirilən LCD monitorlardan Poliklinika adlarını, həkim adlarını, sıra nömrələrini, müayinə olan/olacaq xəstənin ad/soyadlarını, poliklinika məlumatlarını oturduqları yerdən izləyə bilirlər. Zaman itirmədən və sıra qarışıqlığı yaşamadan müayinə ya da əməliyyat sıraları gəldiyində əlaqədar hissələrə yönələ bilirlər.

     Monitorlardan köçürüləcək məlumatlar asanlıqla təşkil edilə bilir. LCD Monitorlardan sağlamlıq quruluşlarının elanları ya da reklamları nəşr oluna bilir. Böyük ekran LCD TVlər məlumat pannoları ya da istiqamətləndirmə sistemləri olaraq istifadə edilə bilir. Q-Matic, dijital panno vs. elektronik məlumat pannosu tətbiqləri, bütün məlumat və istiqamətləndirmə sistemləri ilə tam inteqrasiya təmin edir.

     Edilən hər poliklinika əməliyyatına bağlı statistikalar yaradılaraq detallı hesabat çıxışları alınır. Xəstələrə veriləcək olan vəziyyət bildirər Hesabat, Yatış Kağızı vs sənədlərin kompüter çıxışları alınır.Anamnez və tədqiq nəticələri avtomatik olaraq yazdırılır.

    İstifadə edilən bütün vəsaitlərin/dərmanlayarın anbar/idarə əməliyyatları avtomatik olaraq edilir.

     Poliklinikada istifadə edilən bütün vəsaitlərin, dərmanlayarın giriş/çıxış/anbar/İstək əməliyyatları edilə bilir. İstifadə edilən bütün vəsaitlər və dərmanlayar anbarlardan avtomatik olaraq düşülür. Təcili xidmət, reanimasiya, ameliyathane vs yerlərin, bütün klinikaların əcza və vəsait anbarlarının da anbar idarə əməliyyatları səlahiyyətləndirilmiş istifadəçilərlə edilir

    Xəstənin tanı kodları ICD 10 Beynəlxalq Xəstəlik Təsnif etməsinə uyğun olaraq çıxarılır.

Xəstənin tanı-darama əməliyyatları, forma və hesabat dizaynları, xəstə və xəstəxana qeydləri tutmağı asanlaşdıran, hər xəstəlik üçün o xəstəliyə xas bir kod istifadə edən ICD 10 Beynəlxalq Xəstəlik Təsnif etməsi istifadə edilərək yaradılır. Bir xəstəyə aid tanı girişinin (ön tanı, qəti tanı, radyografik tanı, patoloji tanı, qəbul, xəstəxanadan buraxılan, primer və sekonder tanı vs) səlahiyyətli həkimlər və digər səlahiyyətləndirilmiş istifadəçilər tərəfindən edilməsinə icazə verilir.

    Həkimlərin etdikləri istəklər onluna olaraq reallaşdırılır.

Həkimlər xəstələrinin tədqiqləri üçün istək edib,nəticələrini sistem üzərində izləyə bilirlər. Tədqiq istəkləri laboratoriya modulunda, nəticələnən tədqiqlər poliklinika modulunda göstərilə bilir. Həkimlərin etdikləri tədqiq istəkləri(Mikrobiologiya, Biokimya, patologiya, Hematoloji, Hormon, Qan Bankı, Ultrason vs) onluna olaraq edilə bilir. Poliklinikada edilən bütün əməliyyatlarla əlaqədar detallı statistikalar və detal hesabatlar alına bilir, analizlər edilə bilir və kompüter çıxışları alına bilir. Məşhur ofis tətbiqlərinə uyğun bir şəkildə sərbəst və standart hesabatlar təşkil edilə bilir.

Tədqiqi istəyən klinika, həkim, istəyin edildiyi tarix və saat vs məlumatlar avtomatik olaraq qeyd edilir. İstənilən tədqiqlər yazılarkən xəstə haqqındakı açıqlayıcı Xüsusi Sağlamlıq məlumatları(allergiyalar, diabet, Xroniki Xəstəliklər, zədə, əməliyyatlar vs) girilə bilir, xəstə ilə əlaqədar hər hansı bir əməliyyat etmədən əvvəl xüsusilə xəbərdarlıq verməsi təmin edilərək nəzarət edilir.

    Edilən əməliyyatlar xəstənin mali məlumatlarına avtomatik olaraq əks etdirilir.

     Edilən bütün tədqiq nəticələri səlahiyyətli istifadəçilərin terminallarında avtomatik olaraq görülür. İstəyə görə sağlamlıq quruluşunun müəyyən hissələrinə mövqeləndirilmiş Laboratoriya Nəticə Monitoru ilə xəstələrə nəticə elanı edilir. Nəticələndirərinin tamamlanmış olduğu məlumatını alan xəstə əməliyyatlarını edəcəyi hissələrə yönəlir.

     İdarə müayinələri və müalicə seansları xəstə fakturalarına avtomatik olaraq əks etdirilir. Poliklinikalarda edilən kiçik cərrahı əməliyyatlar yazılaraq maliyyə istiqaməti Fakturalama Moduluna əks etdirilir. Müayinə, Laboratoriya, Rentgen vs əməliyyatlar avtomatik olaraq xəstənin maliyyə məlumatlarına əks etdirilir. Xidmət qeydlərinin hamısı BUD (Büdcə Tətbiq Təlimatı) kodlarına görə edilir. Xəstənin şişə məlumatlarında iştirak edəcək bütün əməliyyatlara aid mali qarşılıqlar, xəstənin mali qeydlərinə avtomatik olaraq əks etdirilir.

    Ödənişli xəstələrin şişə məlumatları sağlamlıq fayllarında görünür.

     Ödənişli xəstələrin şişə məlumatları sağlamlıq fayllarında görünür və ödənişlərini ödəmədən əməliyyatlarının edilməsi maneə törədilir. Xəstələrə, Xüsusi qiymət/endirim tətbiq oluna bilir.Xüsusi qiymət səlahiyyətinə sahib istifadəçilərin etdiyi əməliyyatlar və məbləğləri gündəlik, həftəlik, aylıq, illik hesabatlar halında alına bilir. Hansı istifadəçi tərəfindən hansı xəstə üçün xüsusi qiymət/endirim tətbiqi edilmiş, hansı hissədən və hansı tarixdə edilmiş olduğuna bağlı qeydlər tutulur.

     Performans balları hesablana bilir.

     Həkimlərin performans bal hesablamaları edilə bilir. İstənən meyarlara uyğun performans bal sorğulamaları (verilən zaman aralığına, verilən xidmət növünə görə vs sorğular) edilə bilir, hesabat çıxışları alına bilir. Çıxarılan ballar, Əlavə Şişə borderosuna (dönər sərmayə) avtomatik olaraq köçürülür. Həkimlər, öz performans hesablarını özlərinə xas hazırlanmış hesabatları vasitəsilə meydana gətirə bilir, öz ballarını təqib edə bilirlər.

    Tədqiqlər barkod sistemi ilə izlənilir.

     Tədqiqlər Barkod sistemi ilə izlənilərək, qurulan Host əlaqəsi ilə medikal cihazlardan əldə edilən nəticələr avtomatik olaraq köçürülə bilir. Nümunələrin üzərinə yerləşdirilən, bir nümunəni xəstələrə də verilən barkod etiketləriylə təhlillərin qarışıqlığa uğramadan və sürətli bir şəkildə sistem tərəfindən izlənilməsi təmin edilir. Xəstələrin əvvəlki təhlil nəticələrinə də barkod etiketləri vasitəsilə çatılır.

     Sövq növlərinə görə istifadəçi tərifli sövq dizaynları edilə bilir.

Laboratoriya, Rentgen kimi vahidlərə avtomatik olaraq sövq edilir. Təşkilat içi və xarici sövq növləri təyin olunaraq bütün sövq əməliyyatları edilə bilir. Sövq edən həkim vs meyarları ilə müqayisə edilə bilən hesabatlar alına bilir. Təyin olunan sövq növlərinə görə istifadəçi tərifli sövq dizaynları yaradıla bilir. Sövq dizaynları istifadəçi tərifli və elastik bir quruluş təqdim edir.

    Görüş sistemləri ilə inteqrə çalışılır.

     Xəstələrin görüş əməliyyatları bütün görüş sistemləriylə inteqrə bir şəkildə işləyir. Xəstələrpoliklinika görüşlərini çox variantlı olaraq (İnternetdən, Wap ilə, SMS ilə, telefonla, müraciət, kiosk) reallaşdıra bilirlər. Xəstələrin idarə müayinələri üçün görüş verilərək xəstəxana məlumat rəhbərlik sistemi ilə inteqrə bir şəkildə izlənilir. Poliklinika modulu ilə inteqrə çalışan görüş sistemləri sayəsində xəstələrin vəzifəliyə ya da vasitəli bir sistemə ehtiyac duymadan görüş alınması təmin edilir. Xəstələrin, məsləhətləşmə və xəstə Qeyd/qəbul kimi hissələr qarşısında sıra gözləməsiylə meydana gələ biləcək quyruqları ortadan qaldırır.Poliklinika Görüş və ləğv əməliyyatları edilə bilir.

Poliklinika Görüş Əməliyyatları hissəsində, Xəstənin Görüş tarixi, nömrəsi, saatı, Görüş Hissəsi (Səhər, Günorta, Axşam) Xidmət Kodu və Adı, Görüş alınan həkimə aid məlumatlar iştirak edir.

Həkimlər görüşlü xəstələrini Sıra Nömrə, Görüş Saatı, Fayl Nömrə, Xəstə Adı və Soyadı və ünsiyyət məlumatları ilə birlikdə göstərə bilir. Xəstələrin TC Şəxsiyyət Nömrəsi, Fayl Nömrəsinə görə Xəstə Görüş Sorğulaması edilə bilir.

Poliklinika görüşü götürmüş xəstələrin siyahıları alına bilir. Görüşlərə aid məlumatlarla birlikdə Ləğv edilən Görüşlər, Etiket Təşkil edilməyən xəstələr kimi variantlarla birlikdə sorğulamalar edilə bilir.Provizyon götürə bilməyənlər üçün Görüş Siyahı Şərhi edilərək səbəbləri haqqında məlumat verilə bilir. Gündəlik Görüş Etiketləri basıla bilir.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit