Fakturalar, Medula veb xidmətləriylə izlənilir. 

     Medula veb xidmətləriylə, təsdiqlənən/ təsdiqlənməyən, gözləyən, təhsil alılan, təhsildə olan, saldosu qalan vs fakturalar və icmal fakturalar Sağlamlıq Tətbiq Təbliğində (STT) ifadə edilən şəkildə izlənilərək, lazımlı xəbərdarlıqlar və əməliyyatlar edilə bilir. Sıhhiyə Nazirliyinin təyin etdiyi formatda çıxarılan fakturalar, Ödənişli, Təqaüdçü Sandığı, Sosial sığortalar Təşkilatı, Xüsusi Sığorta, Bağkur, Yaşıl Kart tətbiqlərini əhatə edəcək şəkildə təşkil edilir.


     Faktura məlumatları ÜSSə göndərilir.
    

     Xəstələrə edilən müayinə, tətbiq olunan əməliyyatlar, paketlər, cəhdlər verilən dərmanlayar vs bütün məlumatlar ÜSSə (Ümumi Sağlamlıq Sığortası) göndərilir. ÜSS tərəfindən faktura təşkil edilə biləcəyi məlumatı mesajlan fakturalar hazırlanaraq ÜSSə göndərilir. ÜSS tərəfindən “Ödənəcək Məbləğ” və “Faktura Təslim Nömrəsi” ilə geri göndərilir. Təşkilat səlahiyyətliləri istifadəçi və şifrə məlumatı ilə sistemə daxil olaraq aylıq olaraq Dövr Sonlandırma Əməliyyatlarını reallaşdırır.

     Medula İnteqrasiyası ilə Hesabatlar girilə bilir.    

     Medula sisteminə Dərman İstifadə Hesabat girişi təmin edilir. Dərman verilən əczaxanadan girilən Dərman İstifadə Hesabatları, hesabatı verən sağlamlıq quruluşu tərəfindən Medula sisteminə qeyd edilə bilir. Diyaliz və Fizika Müalicə, Ağız Protez Müalicəsi, Diyaliz hissələrinə bağlı fakturalar Medulaya göndərilə bilir.

     Xidmət qarşılıqları, dərman və vəsaitlər, BTT kodlarına görə təşkil edilir.

     Xidmət qarşılıqları, dərman və vəsaitlər, avtomatik qiymətləndirmə ilə (BTT) Büdcə Tətbiq Təlimatı Kodları və razılaşmalı təşkilatların qiymət tarifeleri ilə izlənilir. Təşkilat əsasında ediləcək razılaşmaların tərifləri edilir, dəyişik qruplaşdırmalar (Bank, Təşkilat, Təqaüdçü Sandığı, Bağkur, SSK, Xüsusi Sığorta, Cari Qiymətlər, TTB, BTT vs) edilə bilir. Sağlamlıq təşkilat/quruluşunun qiymətləri bu qruplardakı qələmlərə avtomatik olaraq əks etdirilir. Lazım olduğunda qələm əsasında da tənzimləmə edilə bilir. Təyin olunan təşkilat razılaşmalarının paket əsasında qiymət siyahıları yaradılır.

     
Faktura məzmunu və tökülmə siyahısı alına bilir.

     Faktura ilə əlaqədar olaraq üst yazı hazırlana bilir. Məmur, Sığortalı ya da Yaşıl Kartlı xəstələr üçün detallı fakturalar və təşkilat əsasında faktura icmallar hazırlanaraq çıxışları alına bilir. Fakturalar, tək-tək xidmətlərdə hazırlanıb daha sonra toplu icmal ilə təşkilat əsasında işlənə bilir.

     Fakturaya görə gəlir kodu və gəlir dağılam siyahısı alına bilir. İstifadəçiyə görə xüsusiləşdirilmiş hesabatlar dizayn edilə bilir. Təşkilatlara görə ayrı-ayrı faktura dizaynı və toplu faktura hazırlayarkən məlumat idarəsi edilə bilir. Xəstələrə hazırlanan fakturaların son idarələri edilir, kompüter mühitində kəsilən fakturalarla xəstə fayllarının əslinin müqayisə edilib son idarələrinin edilməsi lazım olan vəziyyətlərdə düzəltmə imkanı şifrə ilə müəyyən kəslərə verilir. Faktura əməliyyatları ilə əlaqədar olaraq müxtəlif statistikalar əldə edilə bilir, sorğular cavablanıla bilir və sorğulardan əldə edilən hesabatların çıxışı alına bilir.

  
   Xəstəxanadan buraxılan əməliyyatları tamamlanaraq arxiv moduluna köçürülür.

     Kassa qəbzi qarşılığı yatan xəstə siyahısından xəstəxanadan buraxılan əməliyyatları tamamlanaraq arxiv moduluna köçürülür. Daha əvvəl edilən ödəmələrlə əlaqədar qeydlər göstəriyir və xəstənin daha əvvəl etmiş olduğu şişələr faktura miqdarından düşülür. Qəbz ilə xəstədən ödənişi edilən əməliyyatların fakturadan düşülür və edilən ödənişlə əlaqədar olan fakturada, ödəniş məlumatı olaraq ayrıca qəbz məbləğinin göstərilir. Yaşıl Kartlı və Bağ-Kurlu xəstələrin fakturalarında, xəstənin talonunun vizası edilmədən, əvvəlində yatdığı gün və əməliyyatlar var isə bunların ödənişli xəstələrdə olduğu kimi tökülməsinin alına bilir və kassaya ödəniş yatırdıldıqdan sonra qalan qisimi xəstənin təşkilatına faktura edilərək xəstəxanadan buraxılan əməliyyatları tamamlana bilir.

Fakturalar, onluna olaraq mühasibliyə köçürülür.


     Manual fakturalandırma əməliyyatları tamamilə ortadan qaldırılır. Xəstə üçün edilən hər cür əməliyyat, istifadə edilən vəsait, dərman vs. bu forma işin təriflənmiş koduna görə yazılaraq, kodlara və şişə şəkillərinə görə qiymətləndirilmə edilir. Fakturalar, onluna olaraq mühasibliyə köçürülür, avtomatik olaraq qiymət aktuallaşdırmaları edilə bilir. Fakturası kəsilməyən xəstələr üçün dəyişən xidmət qiymətləri, istəyə bağlı olaraq avtomatik bir şəkildə dəyişdirilə bilir.Üçlü faktura olaraq adlandırılan xəstə payı, təşkilat payı və dəstəkləmə sığorta payına istiqamətli olaraq cari hesabı yaradıla bilir.

Virtual Sövq Əməliyyatları edilir.


     Yatan xəstənin (normal ya da günü birlik) kateqoriyasına girməsinə səbəb olacaq bir əməliyyat edilməsinə qərar verilməsi halında; sistem üzərindən xəstəyə Virtual Sövq Əməliyyatı edilərək yeni bir təqib nömrəsi alınması və bundan sonra edilən əməliyyatların bu təqib nömrəsi altında yazılması təmin edilir.

     Virtual Sövq əməliyyatlarında, qeydlərin əməliyyat bağlama mərhələsi avtomatik olaraq edilir və təqib nömrəsi alına bilir. Yatış üçün ayrı bir əməliyyat açılmış isə, virtual sövq əməliyyatına gərək qalmır. Eyni əməliyyat üzərindən təqib edilirsə, poliklinika müayinəsi varsa, Virtual Sövq və Sövq Qəbul Əməliyyatları avtomatik olaraq edilir, provizyon sorğulanır.

    Təcili müraciət edən xəstələr üçün yalnız ayaqdan əməliyyatlar tətbiq olunmuşsa Virtual Sövq Əməliyyatına gərək qalmır. Günü birlik yatış tələb edən bir əməliyyat edilmiş isə, çek giriş mərhələsində, günü birlik yatış əməliyyatı avtomatik olaraq reallaşdırılaraq, bütün əməliyyatlar yatan kateqoriyasında qiymətləndirilir, Virtual Sövq Əməliyyatına gərək qalmır. Təcili müraciət edən ancaq normal yatırdılan xəstələrdə, təcili qisimi ayaqdan, yatış sonrası əməliyyatlar isə yatan kateqoriyasında qiymətləndirilərək, əməliyyat bağlama mərhələsində Virtual Sövq avtomatik olaraq edilir.

     Əməliyyat bağlama edilə bilir.

     Yatış əməliyyatı davam etdiyi müddətcə, ayaqdan müraciətin davamı olduğu üçün, ayaqdan müraciət əməliyyatı bağlanılmır. Yatan xəstələrin əməliyyatı bağlanılarkən, ayaqdan və yatan əməliyyatlar təyin olunur. Ayaqdan qisimi üçün ayaqdan paket tətbiq olunaraq, yatan əməliyyatlar bu əhatə xaricində tutulur. Yatış paketləri yalnız yatan qisim üçün tətbiq olunur.

     Ayaqdan günü birlik əməliyyatlar bağlanılarkən (bu əməliyyatlar toplu sövq bağlamadan edilməkdədir) ayaqdan və yatan əməliyyatlar təyin olunub, yatan əməliyyatı varsa və günü birlik yatışı yoxsa yaradılır. Ayaqdan əməliyyatlar üçün ayaqdan paket tətbiq olunur. Yatan əməliyyatlar üçün yatış paketi varsa tətbiq olunur. Virtual Sövq lazımlı vəziyyətlərdə sövq və sövq qəbul əməliyyatları avtomatik qeyd edilir.

     Ayaqdan əməliyyatlar, Toplu Sövq Bağlama menyusundan edilir. Yatışı tələb edəcək bir əməliyyat olmadığından günü birlik yatış əməliyyatı edilmədən, ayaqdan paket tətbiq olunur. Virtual Sövq əməliyyatına gərək qalmır. Təcili xidmət xaricində, xəstənin hər hansı bir yatışı varsa və eyni zamanda ayaqdan müayinəsi varsa və Virtual Sövq qeydləri yoxsa avtomatik olaraq yaradılır.

  
   Provizyon sorğulaması edilir.

Əməliyyat bağlama anında alına bilməyən sövq provizyonları üçün Virtual Sövq Provizyonu menyusundan provizyon sorğulana bilir. (Sövqlü yatırdılan, normal və ya günü birlik xəstələr). Ayaqdan və ya sövqsüz xəstələrin lprovizyon sorğusu qeyd qəbul mərhələsində edilir. GSS, keçmiş tarixli müraciət edilərə də təqib nömrəsi verir. Texniki səbəblərdən ötəri eyni gün təqib nömrəsi alına bilməməsi vəziyyətində sonrakı günlərdə təqib nömrəsi üçün provizyon sorğulaması edilə bilir.

 
    Tək Faktura və Toplu Faktura təşkil edilə bilir.

     Xəstə kartından yatış fakturası seçilərək, yatış əhatəsindəki əməliyyatlar faktura edilə bilir. Eyni ekrandan, xəstənin ayaqdan fakturası da təşkil edilərək, yalnız ayaqdan əməliyyatlar əsas alınır. Toplu faktura təşkil edilə bilir. İcmallar ayaqdan, günü birlik yatışlar və yatan şəklində ayrı yaradıla bilir. Ayaqdan meyarı seçilib, digər meyarlar girilərək sorğulama edilir.
Fakturası təşkil edilmiş amma hələ Medulaya göndərilməmiş əməliyyatlarda ayaqdan və ya yatan faktura məbləği nəzarət edilərək, faktura ayaqdan və ya yatan olaraq təyin olunur. Məbləğdə dəyişmə varsa Medulaya göndərilməmiş olaraq ifadə edilərək, icmal daxilində isə icmal məbləği aktuallaşır.

     
Yatan Xəstə Epikrizleri yazdırıla bilir.

     Medulaya göndərilən fakturalarda əsaslı təmin edilməsi baxımından yatan xəstələrin ayaqdan əməliyyatları ayrı izlənilərək, epikrizler yazdırıla bilir.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit