Diyaliz əməliyyatları qeyd altına alınır.
Hemodiyaliz Modulu
Xəstənin xidmətə qəbulu ilə əlaqədar bütün qeydlər tutula bilir, istənildiyində asanlıqla çatıla bilir. Xəstənin xüsusi sağlamlıq məlumatları (Hepatit, hiper/Hipotansiyon, Damar yolu vs) qeyd və idarə edilə bilir. Xəstə Tabeli Məlumatları (Allergiyalar, Yoluxucu Xəstəlikləri, Qan qrupu vs) edilən əməliyyata və doğuma aid, başlanğıc və bitmə dəyərləri (Atəş, Nəbz vs) qeyd edilir.

Başqa xidmətlərdən ya da Təcilidən edilən müraciət edilər qəbul edilir. Xəstənin ayrılışında Epikriz Hesabatları hazırlanaraq, istənildiyində başqa bir təşkilata sövq əməliyyatları edilə bilir. Xəstənin xidmətə qeyd və qəbulundan, hər hansı bir səbəblə xidmətdən ayrılışına qədər ehtiyac duyulan əməliyyatların edilməsini və lazımlı qeydlərin tutulmasını təmin edir.

     Diyaliz modulunda vəzifəli personalın şəxsiyyət qeydləri tutulur.     

Diyaliz əməliyyatlarını edən, xəstəyə dəstək müalicəsi verən və tibbi müalicə tətbiq edən, təqibini edən personalın şəxsiyyət qeydləri tutulur. Şəxsiyyət qeydləri istənildiyi zaman müəyyən formatlarda göstərilərək hesabatlana bilir. Diyaliz modulunda vəzifəli personalın (Həkimlər, Tibb bacıları) İş Cədvəlləri, Keşik Cədvəlləri və Zərurət Siyahıları hazırlana bilir.

     Dərman və vəsaitin giriş/çıxış/anbar/İstək əməliyyatları reallaşdırır.

Diyaliz modulunda dərman və vəsait idarəsinin təmin edilməsi üçün hər xəstəyə istiqamətli olaraq Xüsusi Təqib Siyahıları yaradılır. Hər xəstə üçün minimum dərman və vəsait anbar idarəsi təmin edilir. Dərman və vəsaitin giriş/çıxış/anbar/İstək əməliyyatları reallaşdırır. Diyaliz modulunda İstifadə edilən vəsaitlər anbardan avtomatik olaraq düşülür, anbar risk səviyyələrinə gəldiyində istifadəçilər xəbərdar edilir. Hemodiyaliz müalicələrində ilk və son seansın alındığı tarix gün/ay/İl olaraq qeyd edilir. Orqan Nəqlinə bağlı əməliyyatlar edilərək və hazırlıq məlumatları qeyd edilir.

     Görüşlü xəstə qəbulu edilə bilir.      

     İstənən zaman dilimində xəstələrin görüşləri periodik olaraq təşkil edilə bilir. Konsültasiya istəkləri görüşləndirilərək, nəticələri təqib edilə bilir. Görüş ləğvi və digər görüşlər arasında transferlər HBV, HCV, HIV vs)  parametrlər nəzərə alınaraq edilir. Görüş vəziyyəti, maşın siyahısını sorğulayaraq, (Dolu, Boş maşınları siyahı edərək) avtomatik olaraq tənzimləmələr edilir. Diyaliz əməliyyatlarının bitimində, xəstənin xəstəxanadan buraxılan əməliyyatları edilə bilir.

     Əməliyyatlar və istifadə edilən dərman, vəsaitlər xəstənin maliyyə qeydlərinə anında əks etdirilir.

Müalicə, Dərman, vəsait istəyi edən həkimin şəxsiyyət qeydləri tutula bilir. Xəstəyə istifadə edilən dərman, edilən əməliyyat, tədqiq, vs. əməliyyatlar və istifadə edilən bütün vəsaitlərə aid ödənişlər (qət edər, şpris, rentgen, dərman, vs.) xəstənin elektronik mühitdə olan maliyyə qeydlərinə anında əks etdirilir. Xəstəxana əczaxanası tərəfindən qarşılana bilməməsi, anbarda qalmaması səbəbiylə çöldən təmin edilən dərman və vəsait istəkləri xəstənin qeydlərinə əlavə olunur. (xərc olaraq qeyd edilməsi maneə törədilir.Diyaliz əməliyyatları Ayaqda Müalicə Görən Xəstə qeydi ilə edilərək və fakturası təşkil edilə bilir.

     Diyaliz modulunda olan maşınların vəziyyəti izlənilə bilir.

     Cihaz Təqib modulu ilə inteqrə işləyərək xidmətdə olan maşınların vəziyyəti izlənilə bilir. (işləyir/Qəzalı/Baxımda) Hər hansı bir anda xidmətdəki Dolu, Boş maşınlar sadalanaraq, HBV, HCV, HIV vs. parametrlər nəzərə alınaraq seçki edilə bilir.

     Qeyd və əməliyyatlara bağlı müxtəlif statistikalar əldə edilir.

     Diyaliz modulunda müalicə görən xəstələrin qeyd və diyaliz əməliyyatlarına bağlı müxtəlif statistikalar əldə edilə bilir. Anbar qeydlərində istifadə ediləcək solüsyonlar, setlər, diyalizörler və digər vəsaitlərə bağlı anbar hərəkətləri, son vəziyyətlər və statistikalar alına bilməlidir. Əməliyyatlara bağlı sorğular cavablanılaraq hesabatların çıxışı alına bilir. Statistik, sorğu və hesabatların tam siyahısı və detalları Sistem Uyğunlaşdırma Gərəkləri Analizi mərhələsində təyin olunur. Sağlamlıq Qurulu Hesabatları tam və doğru olaraq təşkil edilir.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit