Kassalardaki hərəkətlər sıramatik ya da monitor tətbiqləriylə izlənilə bilir.

     
Kassa istifadəçilərinin (hər bir kassa əsasında) kassa nömrəsi kassa önlərinə mövqeləndirilmiş monitorlarda ya da sıramatiklerde göstəriyir. Sıramatik ya da monitorlarda kassa istifadəçisini təyin edən nömrə ilə birlikdə əməliyyat etməsi lazım olan xəstənin nömrəsi de göstəriyir.arası da görüntüleniyor.
     Kassa istifadəçiləri sıradakı xəstəni tək düyməyə (F8) basaraq görə bilir, ctrl və F8 düyməsinə basaraq sıradakı xəstəni nömrə ilə çağıra bilir. Xəstələr kassa önlərindəki sıramatik sistemlərindən əməliyyat nömrələrini izləyərək sıra qarışıqlığı yaşamadan kassa əməliyyatlarını reallaşdıra bilirlər. Kassa monitor tətbiqində, sıramatik tətbiqlərinə nisbətlə daha elastik vizual tənzimləmələr edilə bilir

     Ödəməyə bağlı detal tökülmə ehtiva edən qəbz çıxışı verilir

     Xəstənin aldığı xidmət ya da dərman/vəsait qarşılığında şəxsən ödədiyi xərclər qəbz ya da
faktura olaraq basıla bilir.
Ödənişli xəstələrə, şişə əməliyyatlarını bitirdikdən sonra ödənən ödənişin detallı tökülmələrinin iştirak etdiyi (müayinə ödənişi, tədqiq və təhlil əvəzləri, yataq ödənişi, dərman əvəzləri, əməliyyat ödənişi ilə xəstələrə istifadə edilən protez-ortez, sərf vəsaitləri və digər yaxşılaşdırıcı tibbi vəsaitlər vs) Qəbz Çıxışı verilir.Qəbz məlumatlarında, Qəbz Nömrəsi, Qəbz Ardıcıl Nömrə və şişə şəklinə görə (Nağd, Kredit Kartı, Çək) Kassa Qrup Sıra Nömrə, Kredit Qrup Sıra Nömrə veÇek Qrup Sıra Nömrə məlumatları iştirak edir.

     Xəstələrin şişə məlumatlarına detalıyla çata bilir.

     Eyni xəstə üçün bir və ya birdən çox kassadan edilən əməliyyatlar xəstəyə aid faylda bir yerdə tutulub, izlənilə bilir. Sağlamlıq quruluşlarındaki bütün kassa (Ana Kassa, Təcili Kassa, Növbətçi Kassası, Yatan Xəstə Kassası, Xüsusi Xəstə Kassası vs.) istifadəçiləri, nağd, kredit kartı, çək ilə əməliyyat edilən xəstələrin şişə məlumatlarına detalıyla çata bilir.

     Xəstənin nağd olaraq ödədiyi məbləğin təşkilatına faktura edilməsinin önlənir. Xəstənin daha əvvəldən etmiş olduğu ödəmələrlə əlaqədar qeydlərin bütünü görülə bilir və daha əvvəl etmiş olduğu şişələr şişə miqdarından düşülür. Ödənişli xəstənin müalicə ödənişini ödədiyi məlumatı əlaqədar vahidə avtomatik olaraq köçürülür. Ödənişli xəstələrin hər cür müayinə, tədqiq və müalicə əməliyyatlarını ancaq ödəmələrini tamamladıqdan sonra edilməsinə icazə verilir.

     Bütün kassalardan seçilən sorğu meyarlarına görə detallı sorğulama əməliyyatları edilə bilir.


Bütün kassalardan kassa giriş/çıxış/Aşırt əməliyyatları edilərək seçilən sorğu meyarlarına görə detallı sorğulama əməliyyatları edilə bilir. Kassa Dəftəri, Mərkəz Kassa, Qəbz Dəftəri Qəbz Çekləri qeyd/idarəsi edilərək lazımlı bütün hesabatlar alına bilir. Bütün kassa əməliyyatları Banko Kodu ya da Banko Adı ilə sorğulana bilir. Kassa Əməliyyatları qəbz Siyahısı istənən tarix/saat aralığında kassa istifadəçisi əsasında sorğulana bilir.

     Kassa modulu, Dönər Sərmayə Müdiriyyətinə və Üsuluna uyğun olaraq Dönər Sərmayə, Faktura, Mühasiblik Modullarıyla və maliyyə qatqısı olacaq əməliyyatların iştirak etdiyi bütün modullarla bütünleşik olaraq çalışır.

     Kassalardan edilən bütün əməliyyatlara aid detallı statistikalar əldə edilir.

Kassalardan edilən bütün əməliyyatlara aid detallı (tarixə, ödəniş və ya şişə növünə görə) statistikalar əldə edilir. Kassalardakı bütün əməliyyatlara aid çox variantlı sorğulama meyarlarına görə sorğulamalar edilərək hesabat çıxışları əldə edilə bilir. Ödənişli xəstələrə aid istatiksel məlumatlar, tarixi dilimlər, əməliyyat, xidmət və hissə əsasında alına bilir.

     İstəyə görə xəstənin maliyyə əməliyyatları ödənişli olaraq davam etdirilə bilir.

Xəstənin ictimai təhlükəsizlik profilində dəyişiklik olması halında (ya da xəstənin istəyi üzərinə) lazımlı tənzimləmələr edilərək xəstənin maliyyə əməliyyatları ödənişli olaraq davam etdirilə bilir. Təşkilat xəstələrinin paket qiymətin xaricində qalan xidmətlər üçün ayrıca şişə etmələrini təmin edən bir quruluş təqdim edir. Xəstələrin fakturalarını kredit kartı, çək vs. elastik şişə vasitələri ilə ödəmələri reallaşdırılır.
Verilən xidmət ödənişləri xaricində, Keçici Təminat, Qatı Təminat, Şərtnamə Əvəzi, qeyri-adi gəlirlər kimi əməliyyatlar üçün qəbz təşkil edilə bilir. Təşkil edilən qəbzlərin keçici/Qatı Təminat qaytarma əməliyyatları reallaşdırılır.

     Kassa istifadəçiləri əsasında ayrı-ayrı mühasiblik çekləri yaradılır.


İstəyə görə ödənişli xəstələrə Depozit Qəbzi təşkil edilərək depozit alına bilir. Xəstəyə verilən xidmətlərin əvəzi alınan depozitten avtomatik olaraq düşülür. Alınan depozitə görə müalicə xərclərindən qalan pulun qaytarma edilə bilir. Üzərində dəyişiklik edilməmək şərtiyləğv və qaytarma əməliyyatları reallaşdırıla bilir, bu əməliyyatlara bağlı sorğulamalar edilə bilir. Tək bir əməliyyata bağlı xidmətlər üçün edilən ödənişlər lazım olduğunda Reddiyet Qəbzi ilə qaytarma edilə bilir. Edilən hər cür ödəniş və qaytarma, gün sonunda avtomatik olaraq kassa istifadəçiləri əsas götürülərək, ayrı-ayrı Mühasiblik Çekləri yaradılır. Bütün kassa əməliyyatları kassa istifadəçisi əsasında ayrı-ayrı təqib edilə bilir. Təşkilatlara görə xidmətlərdə müxtəlif endirimlərin tətbiq oluna bilir. Endirim səlahiyyəti olan personal, xidmət vahid qiymətləri üzərindən endirim edə bilir. Kassa bağlama əməliyyatında, hər kassanın kassa istifadəçisi əsasında qəbz cəmi, ləğv cəmi və ədədləri göstəriyir.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit