Xəstə/xəstə yaxınları, sağlamlıq təşkilat/quruluşundan məlumat istəmə haqqı təməlindəki istəklərini məsləhətləşmə modulu ilə reallaşdıra bilir. Xəstələrin sağlamlıq təşkilat/quruluşundan hansı şərtlərə görə faydalanıla biləcəyini, verilən xidmət və imkanın nələr olduğunu və müraciət edilən təşkilat/quruluşda verilən sağlamlıq xidmətlərindən faydalanma şəklinə istiqamətli məlumat götürmə ehtiyaclarını qarşılayır.

     Xəstələrin/xəstə yaxınlarının və ziyarətçilərin məsləhətləşmə məqsədi ilə soruşa biləcəkləri bütün suallara cavab verəcək bir quruluşda hazırlanan proqram,həkim/personal və təşkilat/quruluş haqqındakı məlumatı (Otaq Nömrə, Telefon Nömrə, İş Saatları, Keşik Siyahıları, müalicəni icra edən həkim/personal haqqında məlumat vs) gizlilik və mahremiyet qanunları (Xəstənin sağlamlıq vəziyyəti, tibbi qiymətləndirmələr, sağlamlıq xərcləmələri, diaqnoz və müalicə məlumatları vs) çərçivəsində təqdim edir.

     Əlaqədar hissələrə asanlıqla çatılır  

     Xəstə yaxınları, xəstələrinin məlumatlarına (Yatdığı Xidmət, Müraciət Tarixi, Otaq Nömrə, Qat Nömrə, Müayinə Olduğu poliklinika/Həkim vs) və xəstəyə edilən əməliyyatların (müdaxilə, dərmanlayar, tədqiqlər vs) tökülməsinə qısa müddətdə çataraq məlumatlanır. Ziyarət əsnasındatəşkilat/quruluş içərisində gərəksiz yerə gəzmədən, götürdükləri məlumatlar istiqamətində əlaqədar hissəyə yönələ bilirlər

     Xəstə yaxınları sistem üzərindəki hər hansı bir terminalı istifadə edərək (kiosk ya da veb üzərindən sorğulayaraq) özlərinə verilən istifadəçi adı və şifrə ilə(səlahiyyətləndirmə şifrəsi) yalnız öz xəstələrinin məlumatlarına çata bilir.

     Xəstələr, xəstə təqdimat kartları ilə özünü sistemə tanıdır.

Xəstələrin sistem tərəfindən tanınmasını təmin edən, vizual olaraq da təyin oluna bilən (fotoşəkilinin iştirak etdiyi) Xəstə Təqdimat Kartı məsləhətləşmə qarşısında zaman itirmədən əməliyyat etməyi təqdim edir. Xəstə Təqdimat Kartlarının (PVC/maqnetik kart) üzərinə xəstəyə aid fayl nömrəsi ya da barkod yerləşdirilə bilir. İstəyə görə ağıllı kartlar (mifare) istifadə edilə bilir. Mifare kartlar xəstəni sistemə tanıtma məqsədli olaraq dokunmasız olaraq çalışa bilir və istəyə/ehtiyaca görə xəstəyə aid məlumatlar da kart bünyəsində saxlana bilir.

Xəstə Təqdimat kartları fərqli mədəniyyət və təhsil səviyyəsindəki hər xəstənin rahatlıqla istifadə edə biləcəyi bir quruluş təqdim edir. Xəstələr, Xəstə Təqdimat Kartları və Kiosk Sistemini istifadə edərək (özünü sistemə tanıdıb) sıra nömrəsi götürərək birbaşa müayinə olacağı poliklinikaya yönələ bilir. Termal Nəşr Kart Sistemi və RFID Kart Sistemi üzərində işlə/çalışan Xəstə Təqdimat Kartı ilə təşkilat/quruluşlarda meydana gələ biləcək sıra gözləmələri əhəmiyyətli nisbətdə ortadan qaldırılır, həkim və tibb bacısının xəstəyə zamanında xidmət etməsi təmin edilir. Xəstə Şəxsiyyət vəsiqələri ilətəyin olunan hissələrə səlahiyyətli və əlaqədar kəslərin çatması təmin edilir

     Səlahiyyətli və idarəli keçiş üçün ziyarətçi kartları təşkil edilir.

     İstəyə görə ziyarətçilərin də səlahiyyətli və idarəli keçişləri təmin etmək məqsədiylə ziyarətçi kartları yaradıla bilir. Beləliklə ziyarətçilərin/xəstə yaxınlarının əlaqədar olduqları hissələrə səlahiyyətli və idarəli keçişləri təmin edilir. Təşkilat/quruluş içindəki təhlükəsizliyin təmin edilməsinin yanında ziyarətçilərin yalnız öz xəstələrinə çatması mümkün olur. Səlahiyyət sahibi olan xəstə yaxınları özlərinə verilən istifadəçi adı və şifrəni istifadə edərək kiosk üzərində istədikləri anda xəstələrinə edilən əməliyyatları izləyə bilirlər.

     Ağıllı istiqamətləndirmə pannolarıyla əlaqədar bölmə asanca istiqamətləndirilir.

      Məsləhətləşmə modulu vasitəsilə xəstələr, təşkilat/quruluşa müraciət əsnasında qarşılaşa biləcəkləri təşkilat/quruluş ilə əlaqədar sualların bütün cavablarını asanlıqla götürərək poliklinikalara ya da əlaqədar hissəyə, uyğun yerlərə mövqeləndirilmiş məlumatlandırıcı tabel, panno, işarə vs köməyiylə yönələ bilirlər. Xəstələrin əlaqədar hissələrə daha asan müraciətini təmin etmək məqsədiylə ağıllı istiqamətləndirmə pannoları istifadə edilir.

     Xəstələr/xəstə yaxınları elanlara, əhəmiyyətli telefon nömrələrinə və növbətçi əczaxanaların ünsiyyət məlumatlarına asanlıqla çatıb, əməliyyata girən/doğum edən xəstənin son vəziyyəti haqqındakı məlumata, müayinə olunacaq poliklinikanın vs fiziki olaraq tərifini göstərən krokilerden faydalana bilirlər.

     İnteraktif tanıtıcı videolarla destekleniyor.

     İnteraktiv tanıdıcı videolar vasitəçiliyi ilə təşkilat/quruluşun və administrativ quruluşu haqqında məlumat al/götürmək, poliklinikaların və administrativ vahidlərin krokisini göstərərək, xəstələrin axtardıqları yerləri daha qısa müddətdə tapa bilmələrini təmin etmək mümkün olur. İstiqamətləndirici krokiler, animasiyalar xüsusilə böyük və kompleks quruluşdakı sağlamlıq təşkilat/quruluşlarında xəstələrin zaman itirmədən və heç kimə soruşmadan istədikləri yerlərə asanlıqla çatmaları təmin edilir.

     Kiosklar veb terminalı kimi istifadə edilə bilir.

     Sağlık kurum/kuruluşlarının bekleme salonlarına, müraca
at önlerine vb konumlandırılan kioskları hastalar bir web terminali gibi kullanabiliyorlar. Hastaların internet aracılığıyla çeşitli sağlık sorunları, hastalıklar ve sağlık kurum/kuruluşları hakkında bilgiye kolayca erişmesi sağlanıyor. Kiosklar üzerinde sağlık alanında hizmet veren firmaların reklam animasyonlarını, kurum/kuruluşların haftalık elektronik gazetesi ya da bülteni, duyuruları ve haberleri yayınlanabiliyor.

     Hastalar, kiosk cihazından, Çözüm Randevu Sistemleri’nden ya da müracaat bankosundan aldıkları sıra numaralarınıpolikliniklerdeki kapı üstlerine konumlandırılmış LCD monitörlerinden izleyip, sıra ve süre konusunda bilgilendirilerek muayene olacakları polikliniklere yönlendiriliyorlar. Belirli bir düzen içinde polikliniklere alınan hastalar, polikliniklerden ilgili servislere hasta kayıt ve kabul bölümüne gitmeden doğrudan geçebiliyorlar.

     LCD TVlərdən davamlı məlumat axışı təmin edilir.

     Xəstə/xəstə yaxınlarının rahatlıqla görə biləcəkləri şəkildə mövqeləndirilən LCD TVlərdən xəstə/xəstə yaxınlarına davamlı məlumat axışı təmin edilir. Sağlamlıq quruluşu idarəçilərinin istəyi və ehtiyacları istiqamətində xüsusiləşdirilə bilən məlumat/qrafik/multi-media göstərməsi edilə bilir.

     Poliklinika/Həkim Adı, Xəstə Otaq Nömrə, Gündəlik Poliklinika Kontingentləri, Qalan Müayinə Kontingentləri, Həkimlərin İş Günləri, Poliklinika Müayinə Sıramatik Nömrə, Görüşlər, keşik/Yemək Siyahıları, Yatan Xəstə, Doğan körpə/Əməliyyat Olan Xəstə Məlumatları, Ziyarətçi saatları, tarix/Saat, Hava İstiliyi, təxmini gözləmə müddətləri, yer/yeyər/istiqamət məlumatları, məlumatlandırıcı/xəbərdarlıqçı mesajlar, Laboratoriya Nəticə Vəziyyət Elanı nəşr oluna bilir və bütün məlumatlar məlumat rəhbərlik sistemi tərəfindən idarə olunur.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit