Xəstəxana Məlumat İdarəetmə Sistemi

QalaXMIS (Xəstəxana Məlumatlarının İdarəetmə Sistemi)QalaXMIS (HBYS Xəstəxana Məlumatlarının İdarəetmə Sistemi), Səhiyyə müəssisələrinin bütün qaynaqlarının (zaman, insan gücü, mal, maliyyə) təsirli bir şəkildə istifadə edilməsinə imkan verir. Gəlir / xərclərinin səhvsiz izlənilməsinə, qaynaqların məhsuldar olaraq istifadə edilməsi, qaçaqları qarşısının alınması, məlumatların sürətli / təhlükəsiz bir mühitdə qiymətləndirərək müasir bir quruluşa qovuşdurar. QalaXMIS (Xəstəxana Məlumatlarının İdarəetmə Sistemi), Sağlamlıq təsislərində bütün vahidlər arasında uyğun iş mühitinin təmin edilməsi məqsədiylə dizaynından istehsalına qədər, bütün hüquqlar firmamıza aid olan bir proqram olaraq inkişaf etdirilmişdir.

QalaXMIS (Xəstəxana Məlumatlarının İdarəetmə Sistemi), edilən əməliyyatların tibbi cihazlarla inteqrasiyasını, bütün bölmələrdəki qeydlərinin tutulabilmesine və təşkilat içi sənəd hərəkətlərinin rəhbərliyini təmin edən bir tam professional sistemidir. Hədəfi, səhiyyə müəssisələrinin HBYS (Dövlət, Özəl, Universitet və Xüsusi Xəstəxanalara, dispanser, Sağlamlıq Müdürlükleri və Dönər Sərmayə Saymanlıkları) öz bünyələrində və bağlı vahidlərində inteqrasiya olaraq çalışaraq bütün işləyişini tam bir otomasyona çevirmək, ətraf təşkilatlarla ünsiyyətlərini təşkil kompleks əməliyyatlarını asanlaşdırmaqdır.

HBYS Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri

Modulular

Məsləhətləşmə Modulu

Xəstələrin/xəstə yaxınlarının və ziyarətçilərin məsləhətləşmə məqsədi ilə soruşa biləcəkləri bütün suallara cavab verəcək bir quruluşda hazırlanan proqram,həkim/personal və təşkilat/quruluş haqqındakı məlumatı…

 Ətraflı  

Poliklinik Modulu

Bütün poliklinika əməliyyatları və detallı sorğulamalar edilir. Xəstəyə aid fərdi məlumatların sorğulanması (Ad, Soyad, Doğum yeri/Tarixi, Qan Qrupu, Cinsiyyət vs), əvvəlki əməliyyatların və nəticələndirərinin sorğulanması …

 Ətraflı  

Yatan Xəstə Nəzarət Modulu

Yatış üçün göndərilmiş xəstələrin yatış/çıxış əməliyyatları avtomatik olaraq edilir.
Poliklinika, təcili xidmət, doğum salonu və bütün xidmətlərə bağlı qəbul əməliyyatları reallaşdırılır…

 Ətraflı  

Kassa Modulu

Kassalardaki hərəkətlər sıramatik ya da monitor tətbiqləriylə izlənilə bilir.Kassa istifadəçilərinin (hər bir kassa əsasında) kassa nömrəsi kassa önlərinə mövqeləndirilmiş monitorlarda ya da sıramatiklerde göstəriyir…

 Ətraflı  

Aptek Modulu

Əczaxana Modulu, DTS (Dərman Təqib Sistemi) ilə inteqrə işləyerek, karekod olaraq adlandırılan yüksək miqdarda məlumat tuta bilən 2D ölçülü barkodlar ilə dərmanlayarın izlenebilirliğini…

 Ətraflı  

Muhasibat Modulu

Maliyyə Nazirliyin tərəfindən təyin olunmuş Tək Nizam Mühasiblik Təqibi edilir. Müxtəsər, ƏDV, damğa vergisi…

 Ətraflı  

Faktura Modulu

Fakturalar, Medula veb xidmətləriylə izlənilir.Medula veb xidmətləriylə, təsdiqlənən/ təsdiqlənməyən, gözləyən, təhsil alılan, təhsildə olan, saldosu qalan vs fakturalar…

 Ətraflı  

Personal Əməliyyatları

İdarə təşkilatı ilə personalın idarəsini təmin edir.İdarə təşkilatı ilə bütün təşkilat personalının idarə altında tutulmasını təmin edən proqram, Məmur, Müqaviləli İşçi…

 Ətraflı  

Qan Mərkəzi Modulu

Anbarda olan qan və qan məhsulları ehtiyata edilə bilir, ehtiyata keçmişi təqib edilə bilir, ehtiyata olan qan və qan məhsullarının çıxışı (Tarix/Saat vs) edilə…

 Ətraflı  

Əməliyyatxana Modulu

PDA və Həb PC lər ilə istəklər mobil olaraq edilir.Həkimlər və tibb bacıları, əməliyyata ya da doğuma girmədən əvvəl Barkod ya da RFID oxuculu…

 Ətraflı  

Anbar Təqib Modulu

Gerçək zamanlı (onluna) anbar təqibi üçün mobil tətbiqləri dəstəkləyir Anbar ya da sərf vəsait giriş/çıxışı üçün RFID texnologiyasından istifadə edilir…

 Ətraflı  

Ağız və Diş Sağlığı Modulu

Ağız Müayinəsi, Tədqiq Nəticələri, Müalicələr, Tanılar, Yazılan Dərmanlayar vs elektronik mühitdə qeyd edilə bilir. Xəstənin Xüsusi Sağlamlıq məlumatları…

 Ətraflı  

Maliyyə Əməliyyatları Modulu

Xəstə başına gəlir və xərc təqibləri edilə bilir. Sağlamlıq təşkilat və quruluşlarında reallaşan bütün xidmət, dərman və vəsait çıxışları; təşkilat, xəstə, həkim….

 Ətraflı  

Pərhiz Modulu

Rasyon tərifləri yaradıla bilir.
Çox variantlı sorğu meyarlarına görə köhnə rasyon kartı sorğulana…

 Ətraflı  

Dövriyyə Kapitalı Modulu

Maliyyə Nazirliyi tərəfindən tutulması istənən dəftərlərə aid qeydlər sistemdə saxlana bilir; Hesab Planı, Gündəlik Muzd Çeki, Saymağınlıq Əməliyyat Çeki…

 Ətraflı  

Satınalma Modulu

Tender və Satınalma əməliyyatları tümleşik bir quruluşda reallaşdırılır. Sağlamlıq təşkilat/quruluşlarının dərman, tibbi vəsait və sərf vəsaitlərinin…

 Ətraflı  

Dəmirbaş Modulu

Sağlamlıq təşkilat/quruluşlarındakı tibbi məhsullar, cihazlar, əkibməyinlər və dərmanlayar etiketlənilərək sistemə təyin olunur. Avtomatik tanıma/Məlumat…

 Ətraflı  

Hemodiyaliz Modulu

Diyaliz əməliyyatları qeyd altına alınır.
Xəstənin xidmətə qəbulu ilə əlaqədar bütün qeydlər tutula bilir, istənildiyində asanlıqla çatıla bilir…

 Ətraflı  

Daha Ətraflı Bizimlə Əlaqə Saxlayın

Ətraflı informasiya alamq üçün zəhmət olmasa satış meneceri ilə görüşün.

 Bizimlə Əlaqə